عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر مجمع مشورتي حقوقي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >2524237654321< صفحه 5 از 25 (1208 مورد)
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
متن
PDF
گزارش مربوط به بيست و هفتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/06/16لايحه معاهده معاضدت قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين
لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين در زمينه معاضدت حقوقي دوجانبه در موضوعات كيفري
لايحه كاهش ساعت كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در بانك سرمايه گذاري زيرساخت آسيا
لايحه الحاق سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي مسلح (اتكا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه‌هاي نيس‌ولو كارنو
طرح اصلاح مواد (3)، (6) و (24) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي
طرح اصلاح تبصره (10) ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش
طرح استفساريه تبصره (4) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
گزارش مربوط به بيست و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/06/07لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي
لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور
گزارش مربوط به بيست و چهارمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/05/31لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور
گزارش مربوط به هجدهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/05/05لايحه كاهش ساعت كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص
لايحه اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران
لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور
گزارش مربوط به هشتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 1395 بخش دوم1395/03/18لايحه اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران
طرح اصلاح مواد (3)، (6) و (24) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي
اساسنامه مؤسسه آموزشي علوم و فنون كيش
گزارش مربوط به لايحۀ تنظيم برخي از احكام برنامه‌هاي توسعۀ كشور در سال 13951395/03/11لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور
گزارش مربوط به هشتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 1395 بخش اول1395/03/10لايحه موافقتنامه‌ تحديد حدود مرز دريايي‌ در درياي عمان بين‌ دولت جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و دولت سلطنت عمان
لايحه كاهش ساعت كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص
لايحه تاسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي
لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي
لايحه الحاق يك تبصره به قانون اصلاح ماده (12) قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان
طرح ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غيرمجاز و آسيب‌رسان به سلامت در رسانه‌هاي ارتباط جمعي داخلي و بين المللي و فضاهاي مجازي
طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد
گزارش مربوط به ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/02/29لايحه بودجه سال 1395 كل كشور
طرح اساسنامه شركت ملي نفت ايران
گزارش مربوط به چهارمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/02/06لايحه بودجه سال 1395 كل كشور
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/01/17لايحه حمايت از حقوق معلولان
لايحه بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه
لايحه اعتبار اسناد عادي وامهاي پرداختي شركتهاي تعاوني روستايي ،‌عشايري و صيادي به اعضاء‌
لايحه اصلاح ماده (8) قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران
لايحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارت كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرايم زيست محيطي
لايحه اصلاح قانون بيمه عمر و حوادث پرسنل نيرو‌هاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان‌هاي تابعه يا وابسته به آنها
طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور
طرح الحاق يك تبصره به ماده (505) قانون آيين دادرسي‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ (در امور مدني‌)
طرح الحاق يك تبصره به ماده (22) قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران
طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
گزارش مربوط به سي و پنجمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/12/24طرح نظام جامع آموزش و تربيت فني و حرفه‌اي و مهارتي
گزارش مربوط به سي و چهارمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/12/16طرح اساسنامه شركت ملي نفت ايران
گزارش مربوط به سي و سومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/12/12لايحه موافقت‌نامه حفاظت و بهره‌برداري بهينه از منابع زنده آبي درياي خزر
لايحه موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و تشريفات (پروتكل) الحاقي آن
لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مشاركت (كنسرسيوم) زيرساخت كليد عمومي آسيا
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مؤسسه استاندارد و اندازه‌شناسي كشور‌هاي اسلامي (سميك)
طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي
طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
طرح ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان
طرح اصلاح تبصره (2) ماده (96) قانون اجراي احكام مدني
v  >2524237654321< صفحه 5 از 25 (1208 مورد)
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-