عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر مجمع مشورتي حقوقي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >1312117654321< صفحه 4 از 13 (1245 مورد)
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
متن
PDF
گزارش مربوط به بيست و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/10/07لايحه موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان
لايحه موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس
لايحه موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس
لايحه معاهده انتقال محكومين به حبس ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين
لايحه شوراهاي حل اختلاف
لايحه تشريفات (پروتكل) انتقال محكومين به حبس الحاقي به موافقتنامه معاضدت قضايي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان
لايحه اصلاح قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه
لايحه اساسنامه مركز منطقه‌اي همكاري دستگاه‌هاي مبارزه با فساد و نهادهاي نظارتي (آمبودزماني) كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي (اكو)
طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي
طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
طرح استفساريه قانون الحاق يك تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش
اصلاحيه اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون
گزارش مربوط به بيست و يكمين و بيست و دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/08/18لايحه شوراهاي حل اختلاف
طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي
طرح حمايت از صنعت برق كشور
طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
طرح اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
گزارش مربوط به نوزدهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/07/21لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري
طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام
طرح اصلاح ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت
گزارش مربوط به طرح اصلاح ماده (95) قانون مديريت خدمات كشوري1394/06/30طرح ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان
گزارش مربوط به پانزدهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/06/03لايحه موافقتنامه همكاري در خصوص آب و هواشناسي درياي خزر
لايحه منشور سازمان همكاري اقتصادي هشت كشور در حال توسعه
لايحه معاهده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ژاپن در زمينه انتقال محكومان به حبس
لايحه تصويب كنوانسيون ميناماتا در مورد جيوه
لايحه تصويب تشريفات (پروتكل) حفاظت از درياي خزر در برابر آلودگي ناشي از منابع و فعاليت‌هاي مستقر در خشكي، الحاقي به كنوانسيون چهارچوب حفاظت از محيط زيست دريايي درياي خزر
لايحه تصويب اصلاحيه كنوانسيون بازل درباره كنترل انتقالات برون‌مرزي مواد زايد زيان‌بخش و دفع آنها
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) مورخ 1996 (1375) كنوانسيون پيشگيري از آلودگي دريايي ناشي از تخليه پسماند و ساير مواد، مورخ 1972 (1351) (به گونه اصلاح‌شده در سال‌هاي 2006 (1385) و 2009 (1388))
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) ريشه‌كني تجارت غيرقانوني محصولات دخاني
طرح الحاق يك تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش
گزارش مربوط به چهاردهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/05/13لايحه اجازه مشاركت جمهوري اسلامي ايران در افزايش سرمايه دور پنجم بانك توسعه اسلامي
طرح تسري ماده (191) قانون ماليات‌هاي مستقيم به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي و نيز ماليات‌هاي غيرمستقيم قوانين بودجه سنوات 1377 تا 1381
طرح اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز
طرح استفساريه ماده (59) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران
گزارش مربوط به سيزدهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/05/06لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم
لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
اصلاح اساسنامه شركت سهامي مادرتخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب)
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي لرستان
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي ايلام
اصلاح اساسنامه سازمان فناوري اطلاعات ايران
گزارش مربوط به يازدهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/04/08طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
طرح استاني - شهرستاني شدن حوزه‌هاي انتخابيه انتخابات مجلس شوراي اسلامي
گزارش مربوط به طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ايران1394/04/06طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ايران
گزارش مربوط به دهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/04/02لايحه دائمي شدن قانون اصلاح قانون تأسيس و اداره مدارس، مراكز آموزشي و مراكز پرورشي غيردولتي
گزارش مربوط به نهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/03/25لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي
گزارش مربوط به هشتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/03/19طرح نحوه پيگيري تحقق سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي
طرح الحاق يك تبصره به ماده (41) قانون پولي و بانكي كشور
طرح اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري
گزارش مربوط به هفتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/03/04لايحه يادداشت تفاهم بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در مورد استفاده از دروازه‌هاي مرزي زميني (رازي) و (كاپي كوي) و تشريفات (پروتكل) اصلاحي آن
لايحه موافقتنامه دوجانبه همكاري‌هاي فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اوگاندا
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت در زمينه كمك و همكاري متقابل در امور گمركي
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كنيا به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات ‌بر درآمد و سرمايه و تشريفات (پروتكل) الحاقي آن
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد
لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي
گزارش مربوط به چهارمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/02/07طرح نحوه پيگيري تحقق سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي
طرح حمايت از مديريت، احداث، تجهيز و نوسازي مساجد و نمازخانه‌هاي كشور
طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
طرح استفساريه قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش
گزارش مربوط به سومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/01/31لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
گزارش مربوط به دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/01/24لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/01/18لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي
اساسنامه مؤسسه آموزشي علوم و فنون كيش
اساسنامه صندوق اشتغال و كار آفريني ايثارگران
اساسنامه شركت هواپيمايي كيش
اساسنامه شركت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد كيش
اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه ارس
اساسنامه شركت سرمايه گذاري و توسعه ماكو (سهامي خاص)
اساسنامه شركت سرمايه گذاري و توسعه كيش
اساسنامه شركت سرمايه گذاري و توسعه انزلي (سهامي خاص)
اساسنامه شركت سرمايه گذاري و توسعه اروند (سهامي خاص)
اساسنامه شركت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه‌هاي منطقه آزاد كيش
گزارش مربوط به سي و هشتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/12/13لايحه بودجه سال 1394 كل كشور
لايحه بودجه سال 1394 كل كشور
گزارش مربوط به سي و هفتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/12/04لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
گزارش مربوط به سي و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/11/28طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر
طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور
طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
طرح اصلاح قانون تعاوني‌نمودن توليد و يكپارچه‌شدن اراضي در حوزه عمل شركت‌هاي تعاوني روستايي
لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
طرح نحوه اجراي قسمتي از اصل يكصد و شصتم (160) قانون اساسي
گزارش مربوط به سي و چهارمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/11/07لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
گزارش مربوط به سي و دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/10/16طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
گزارش مربوط به سي و يكمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/10/09طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
گزارش مربوط به بيست و نهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/09/24طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر
طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور
طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
طرح اصلاح ماده (5) قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني
گزارش مربوط به بيست و هشتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/09/17طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
گزارش مربوط به بيست و هفتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/09/11طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
گزارش مربوط به بيست و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13931393/08/27طرح نحوه اجراي قسمتي از اصل يكصد و شصتم (160) قانون اساسي
طرح الزام سازمان تأمين اجتماعي به برقراري مستمري بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 1386 براساس دو سال آخر بيمه‌پردازي سنوات ارفاقي آنان
اصلاح اساسنامه شركت صنايع هوايي قدس
اصلاح اساسنامه شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان
اصلاح اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران
v  >1312117654321< صفحه 4 از 13 (1245 مورد)
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-