عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر مجمع مشورتي حقوقي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >2524239876321< صفحه 7 از 25 (1218 مورد)
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
متن
PDF
گزارش مربوط به پانزدهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/06/03لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) مورخ 1996 (1375) كنوانسيون پيشگيري از آلودگي دريايي ناشي از تخليه پسماند و ساير مواد، مورخ 1972 (1351) (به گونه اصلاح‌شده در سال‌هاي 2006 (1385) و 2009 (1388))
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) ريشه‌كني تجارت غيرقانوني محصولات دخاني
طرح الحاق يك تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش
گزارش مربوط به چهاردهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/05/13لايحه اجازه مشاركت جمهوري اسلامي ايران در افزايش سرمايه دور پنجم بانك توسعه اسلامي
طرح تسري ماده (191) قانون ماليات‌هاي مستقيم به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي و نيز ماليات‌هاي غيرمستقيم قوانين بودجه سنوات 1377 تا 1381
طرح اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز
طرح استفساريه ماده (59) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران
گزارش مربوط به سيزدهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/05/06لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم
لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
اصلاح اساسنامه شركت سهامي مادرتخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب)
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي لرستان
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي ايلام
اصلاح اساسنامه سازمان فناوري اطلاعات ايران
گزارش مربوط به يازدهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/04/08طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
طرح استاني - شهرستاني شدن حوزه‌هاي انتخابيه انتخابات مجلس شوراي اسلامي
گزارش مربوط به طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ايران1394/04/02طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ايران
گزارش مربوط به دهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/04/02لايحه دائمي شدن قانون اصلاح قانون تأسيس و اداره مدارس، مراكز آموزشي و مراكز پرورشي غيردولتي
گزارش مربوط به نهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/03/25لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي
گزارش مربوط به هشتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/03/19طرح نحوه پيگيري تحقق سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي
طرح الحاق يك تبصره به ماده (41) قانون پولي و بانكي كشور
طرح اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري
گزارش مربوط به هفتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/03/04لايحه يادداشت تفاهم بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در مورد استفاده از دروازه‌هاي مرزي زميني (رازي) و (كاپي كوي) و تشريفات (پروتكل) اصلاحي آن
لايحه موافقتنامه دوجانبه همكاري‌هاي فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اوگاندا
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت در زمينه كمك و همكاري متقابل در امور گمركي
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كنيا به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات ‌بر درآمد و سرمايه و تشريفات (پروتكل) الحاقي آن
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد
لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي
گزارش مربوط به چهارمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/02/07طرح نحوه پيگيري تحقق سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي
طرح حمايت از مديريت، احداث، تجهيز و نوسازي مساجد و نمازخانه‌هاي كشور
طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
طرح استفساريه قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش
گزارش مربوط به سومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/01/31لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
گزارش مربوط به دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/01/24لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13941394/01/18لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي
اساسنامه مؤسسه آموزشي علوم و فنون كيش
اساسنامه صندوق اشتغال و كار آفريني ايثارگران
اساسنامه شركت هواپيمايي كيش
اساسنامه شركت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد كيش
اساسنامه شركت سرمايه گذاري و توسعه ي ارس
اساسنامه شركت سرمايه گذاري و توسعه ماكو (سهامي خاص)
اساسنامه شركت سرمايه گذاري و توسعه كيش
اساسنامه شركت سرمايه گذاري و توسعه انزلي (سهامي خاص)
اساسنامه شركت سرمايه گذاري و توسعه اروند (سهامي خاص)
اساسنامه شركت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه‌هاي منطقه آزاد كيش
v  >2524239876321< صفحه 7 از 25 (1218 مورد)
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-