نوع نظر شورا
v
موضوع
v
عنوان
دوره
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه ارسالي
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >543542541266265264263321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
گروه
طرح سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران 1382/10/14 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
اساسنامه شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) 1382/10/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
طرح استفساريه تبصره (5) الحاقي به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه 1382/09/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح آزادسازي عرصه قلعه تاريخي فلك‌الافلاك شهر خرم‌آباد و تحويل آن به سازمان ميراث فرهنگي كشور 1382/09/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس 1382/09/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
اصلاحيه اساسنامه صندوق ذخيره بسيجيان 1382/09/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
اصلاحيه اساسنامه شركت «تجهيز و نگهداري تأسيسات ساختمان‌هاي ورزشي» 1382/09/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
اصلاحيه اساسنامه شركت بازرسي مهندسي و صنعتي ايران 1382/09/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
اساسنامه شركت مادرتخصصي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران 1382/09/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
لايحه استفساريه ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1382/09/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
تعداد كل رديف : 5430   
v  >543542541266265264263321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-