نوع نظر شورا
v
موضوع
v
عنوان
دوره
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه ارسالي
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >543542541268267266265321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
گروه
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فرانسه 1382/08/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) 1382/08/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
اصلاحيه اساسنامه شركت دولتي پست بانك 1382/07/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
لايحه معاهده اساس روابط متقابل و اصول همكاري‌هاي جمهوري اسلامي ايران و اوكراين 1382/07/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/07/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
اصلاحيه اساسنامه شركت صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك 1382/07/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
طرح منع شكنجه 1382/06/18 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه ايجاد مناطق آزاد تجاري - صنعتي آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلي 1382/06/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اصلاح موادي از قانون صدور چك 1382/06/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح اصلاح قانون تعريف محكوميت‌هاي مؤثر در قوانين جزايي مصوب 1366 1382/06/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
تعداد كل رديف : 5430   
v  >543542541268267266265321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-