نوع نظر شورا
v
موضوع
v
عنوان
دوره
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه ارسالي
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >564563562265264263262321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
گروه
طرح اصلاح قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري 1383/11/14 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح اصلاح ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1383/11/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1383 كل كشور 1383/11/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
استعلام در خصوص تأثير آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري 1383/11/07 نظر شورای نگهبان (ساير) استعلام اشخاص
لايحه تنظيم بازار غير متشكل پولي 1383/11/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه تصويب مصوبات هفتمين و هشتمين كنگره اتحاديه پستي آسيا و اقيانوسيه 1383/10/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
استفساريه در خصوص اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي 1383/10/21 نظر شورای نگهبان (تفسيري) استفساريه
نظارت شرعي در خصوص ماده 23 آيين نامه اجرايي ماده 17 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه 1383/10/21 نظارت شرعي
اساسنامه شركت مادرتخصصي فرودگاه‌هاي كشور 1383/10/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
لايحه تصويب اصلاح اساسنامه جامعه مخابراتي آسيا و اقيانوسيه (APT) 1383/10/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
تعداد كل رديف : 5631   
v  >564563562265264263262321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-