نوع نظر شورا
v
موضوع
v
عنوان
دوره
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه ارسالي
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >543542541264263262261321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
گروه
لايحه موافقتنامه همكاري و كمك‌هاي متقابل در مورد موضوعات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه 1382/11/01 بدون اعلام نظر مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي كالا و مسافر بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت انتقالي اسلامي افغانستان 1382/11/01 بدون اعلام نظر مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح اصلاح موادي از آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 1382/10/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
اساسنامه شركت مادرتخصصي سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي 1382/10/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات‌ بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اتريش 1382/10/25 بدون اعلام نظر مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان 1382/10/25 بدون اعلام نظر مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه مجازات جرايم نيروهاي مسلح 1382/10/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام 1382/10/25 بدون اعلام نظر مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه موافقتنامه كشتيراني تجاري و موضوعات مربوط به دريانوردي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي 1382/10/25 بدون اعلام نظر مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه موافقتنامه همكاري امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ايتاليا 1382/10/25 بدون اعلام نظر مصوبه مجلس شوراي اسلامي
تعداد كل رديف : 5423   
v  >543542541264263262261321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-