شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصول چهارم، نود و يكم و نود و نهم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1386/04/09 استفساريه  
1386/04/19 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصول 4 - 91 - 99
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-