موضوع
v
عنوان
دوره مجلس
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه مصوبه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >34134033967666564321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
لايحه تشكيل سازمان پست جمهوري اسلامي ايران 1390/02/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق يك تبصره به بند (15) ماده (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران 1390/02/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق يك تبصره به قانون واگذاري دو هزار هكتار از منابع ملي شده اطراف چابهار به شهرداري چابهار 1390/02/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح و تسري آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي به شهرداري‌هاي مراكز استان‌ها، كلان‌شهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت 1390/02/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (101) قانون شهرداري 1390/02/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و اصلاحات بعدي آن 1390/02/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي 1389/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي 1389/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه جزء (الف) بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور 1389/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تمديد قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ‌ارزي براي حمل ‌و نقل ريلي و عمومي شهرها مصوب 1388 1389/12/25 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
تعداد كل رديف : 3409  
v  >34134033967666564321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-