موضوع
v
عنوان
دوره مجلس
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه مصوبه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >3473463457654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
طرح ماليات بر سوداگري و سفته‌بازي 1402/03/09 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه سند الحاقي (پرونكل) تمديد موافقتنامه موقت تشكيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و دولت‌هاي عضو 1402/02/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه سند الحاقي (پروتكل) اصلاحي موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه 1402/02/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح نقل و انتقال سوابق بيمه يا بازنشستگي بين صندوق‌هاي بازنشستگي و تجميع سوابق بيمه‌اي اشخاص 1402/02/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح قانون تشكيلات و آيين ‌دادرسي ديوان عدالت اداري 1402/02/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح حمايت از مالكيت صنعتي 1402/02/20 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه بودجه سال 1402 كل كشور 1401/12/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح موادي از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) 1401/12/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه يادداشت تعهدات جمهوري اسلامي ايران در راستاي كسب جايگاه دولت عضو در سازمان همكاري شانگهاي 1401/11/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي 1401/11/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 3467  
v  >3473463457654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-