شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح حمايت از مالكيت صنعتي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1400/01/30 طرح  
1400/09/21 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1400/11/16 نامه استمهال  
1400/11/30 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 15 - 85 - 173 - 3 - 52
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-