نوع نظر شورا
v
موضوع
v
عنوان
دوره
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه ارسالي
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >543542541270269268267321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
گروه
اساسنامه شركت سهامي ساختمان سد و تأسيسات آبياري (سابير) 1382/04/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
اساسنامه شركت مادرتخصصي شهرك‌هاي صنعتي ايران 1382/04/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد محصولات كشاورزي، دامي و منابع طبيعي 1382/04/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
اساسنامه شركت مادرتخصصي خدمات كشاورزي 1382/04/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك (شركت مادرتخصصي) 1382/04/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 26 مصوبه شماره 14404/ت3203هـ مورخ 1380/4/5 هيئت وزيران 1382/04/14 نظر شورای نگهبان (مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 ماده يك آيين‎نامه اجرايي قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 1374/2/3 هيئت وزيران 1382/04/14 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
لايحه اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي آن 1382/04/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
نطارت شرعي در خصوص قطعي بودن آراء كميسيون ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع 1382/04/09 نظارت شرعي
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مؤسسه تضمين سرمايه‌گذاري چندجانبه (ميگا) 1382/04/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
تعداد كل رديف : 5423   
v  >543542541270269268267321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-