نوع نظر شورا
v
موضوع
v
عنوان
دوره
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه ارسالي
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >543542541269268267266321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
گروه
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل ايمني زيستي 1382/06/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه مادريد راجع به ثبت بين‌المللي علائم و پروتكل مربوط به آن 1382/06/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه‌ تنظيم‌ بخشي‌ از مقررات‌ تسهيل‌ نوسازي‌ صنايع‌ كشور و اصلاح‌ مواد (11) و (113) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ 1382/06/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون محو كلّيه اشكال تبعيض عليه زنان 1382/05/27 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي 1382/05/20 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اصلاح مواد (1)، (2) و (7) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/05/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح اجازه پرداخت جايزه صادراتي كالاهاي صادرشده در سال 1381 از محل اعتبارات سال 1382 1382/05/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
اصلاحيه اساسنامه صندوق بازنشستگي وزارت اطلاعات 1382/05/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري 1382/05/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و خاك سيستان 1382/05/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
تعداد كل رديف : 5430   
v  >543542541269268267266321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-