عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه استعلام اشخاص
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >111098765321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
استعلام در خصوص صلح دعاوي دولتي‌ 1364/04/19
استعلام در خصوص ارجاع به داوري پيش‌بيني شده در قراردادهاي بين‌المللي منعقده بين ايران و ساير كشورها (مصوب مجلس شوراي اسلامي) 1363/12/07
استعلام در خصوص ملاك مغايرت مصوبات مجلس با شرع 1363/10/11
استعلام در خصوص معناي جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي 1363/07/02
استعلام در خصوص آموزش و پرورش رايگان 1363/05/17
استعلام در خصوص درخواست تغيير آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان 1362/12/16
استعلام در خصوص اعطاي صلاحيت تصميم‌گيري به شوراهاي عالي دولتي 1362/08/04
استعلام در خصوص اختلاف در رابطه بين هيئت‌هاي بازسازي و ديوان عدالت اداري 1362/07/12
استعلام در خصوص اصول هفتاد و سوم و نود و چهارم قانون اساسي 1362/05/24
استعلام در خصوص درخواست بررسي مطابقت مصوبه مجلس خبرگان با قانون اساسي 1362/05/12
تعداد كل رديف : 108 
v  >111098765321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-