عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر استدلالي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >111098765321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
متن
PDF
طرح ايجاد رديف مستقل به منظور واريز منابع مالي صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني بيمه مركزي ايران1387/11/30
لايحه موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري مردمي بنگلادش1387/11/16
طرح الزام دولت به پيگيري حقوق جانبازان و قربانيان جنگ شيميايي عليه جمهوري اسلامي ايران1387/11/16
لايحه الحاق دو بند به ماده (7) قانون مقررات انتظامي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي1387/11/16
اساسنامه شركت فناوري اطلاعات ايران1387/11/09
لايحه اصلاح ماده (16) قانون امور گمركي مصوب 1350 و ماده (295) آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي1387/11/09
لايحه اصلاح تبصره (1) ماده (47) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 13801387/11/09
لايحه اصلاح قانون بيمه محصولات كشاورزي مصوب 13621387/11/02
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه كنترل بيماري‌هاي مشترك انسان و دام مديترانه1387/11/02
لايحه اصلاح قانون حمايت از طرح بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده پيرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) مصوب 13841387/11/02
لايحه الحاق صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي1387/11/02
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن بين‌المللي علوم باغباني1387/10/11
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مركز ماشين‌ها و مهندسي كشاورزي آسيا و اقيانوسيه1387/10/11
طرح الزام دولت به حمايت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطين1387/10/11
لايحه موافقتنامه كشتيراني تجاري - دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب1387/10/04
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري بين كشورهاي عضو اكو و پروتكل اصلاحي آن1387/10/04
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگي زير آب1387/10/04
لايحه تصويب كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت1387/10/04
لايحه توافقنامه جامع همكاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليوي1387/10/04
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مقابله با اعمال غيرقانوني عليه ايمني دريانوردي و پروتكل پيوست آن در خصوص مقابله با اعمال غيرقانوني عليه ايمني سكوهاي ثابت واقع در فلات قاره1387/10/04
طرح تفسير ماده (18) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب1387/09/20
لايحه عضويت مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در كنسرسيوم بين‌المللي زمين لغزش1387/09/20
طرح اصلاح بند (29) قانون بودجه سال 1387 كل كشور و قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب1387/09/20
لايحه اصلاح تبصره (4) لايحه قانوني اصلاح مقررات مربوط به تحصيل افسران و همافران و درجه‌داران و محصلين در نيروهاي مسلح مصوب 13581387/09/06
لايحه تعيين تكليف هيئت منصفه مطبوعات1387/08/30
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در آژانس جهاني مبارزه با زورافزايي (دوپينگ)1387/08/29
طرح اصلاح مواد (35) و (55) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن1387/08/29
لايحه الحاق به موافقتنامه اصولي بين دولت‌هاي طرف‌هاي موافقتنامه چندجانبه اصولي راجع به حمل و نقل بين‌المللي براي ايجاد دالان اروپا - قفقاز - آسيا و موافقتنامه راجع به تأمين مالي مشترك دبيرخانه دائمي كميسيون بين‌دولتي1387/08/22
لايحه موافقتنامه‌ سرويس‌هاي هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير1387/08/22
لايحه موافقتنامه كشتيراني تجاري - دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا1387/08/22
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع بين‌المللي انرژي1387/08/15
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي آموزش اولياء1387/08/15
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در شوراي برق كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع1387/08/15
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مركز آسيايي كاهش بلايا1387/08/15
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع آسيايي (بو.آ.او)1387/08/15
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بين‌المللي گاز1387/08/15
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در گروه مطالعات بين‌المللي مس1387/08/15
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي مبارزه با زورافزايي (دوپينگ)1387/08/15
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در بنياد اروپايي مديريت كيفيت1387/08/15
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن بين‌المللي آب1387/08/15
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه جهاني بهره‌برداران هسته‌اي1387/08/15
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع بين‌المللي تأييد صلاحيت1387/08/15
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بين‌المللي تأييد صلاحيت آزمايشگاهي1387/08/15
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع كشورهاي صادركننده گاز1387/08/15
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در طرح همكاري بازرسي دارويي1387/08/15
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن بين‌المللي پارك‌هاي علمي1387/08/15
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن همكاري منطقه‌اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند1387/08/15
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن فرهنگستان‌هاي علوم آسيا1387/08/15
طرح افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه‌هاي مادر و مهم دولتي در سال 13871387/07/17
اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي1387/05/30
تعداد كل رديف : 525   
v  >111098765321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-