عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر استدلالي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >13121110987321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
متن
PDF
طرح الزام دولت به اجراي جزء (ب) بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 كل كشور1390/12/03
طرح استفساريه شمول ماده (36) قانون تأمين اجتماعي به بيمه‌شدگان و رعايت آن توسط سازمان تأمين اجتماعي1390/12/03
طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار1390/12/03
طرح اصلاح قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي1390/12/03
طرح اصلاح تبصره (1) ماده (16) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز1390/11/26
طرح اصلاح ماده (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين1390/11/18
طرح استفساريه مفاد جزء (ب) بند (46) قانون بودجه سال 1390 كل كشور1390/10/21
طرح دوفوريتي ادغام صندوق بازنشستگي كاركنان وزارت جهاد كشاورزي در صندوق بازنشستگي كشوري1390/10/21
طرح دوفوريتي استفساريه ماده (12) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها1390/10/07
لايحه موافقتنامه تجارت آزاد بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه1390/10/07
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در گروه هشت كشور در حال توسعه (گروه دي - 8)1390/09/30
طرح كاهش روابط با انگليس1390/09/06
طرح تشديد مجازات مترددين به فلسطين اشغالي و اصلاح ماده (36) قانون گذرنامه مصوب 13511390/09/02
طرح استفساريه تبصره (3) ماده (71) و (117) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 13861390/09/02
طرح حذف تبصره (3) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 13861390/09/02
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران1390/08/25
لايحه تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي1390/08/04
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون ورزش دانشگاه‌هاي آسيا1390/07/27
طرح دوفوريتي استفساريه بند (16) قانون بودجه سال 1390 كل كشور1390/07/27
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در كانون بين‌المللي منتقدان تئاتر1390/07/27
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه جهاني نمايشگران عروسكي1390/07/27
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي بتن1390/07/20
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه تعرفه‌اي حمل و نقل بار با راه آهن اروپا – آسيا1390/07/20
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي راه1390/07/06
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه بين‌المللي سامانه (سيستم) كاوش و نجات از طريق ماهواره1390/07/06
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجموعه مدارك تحقيقات حمل و نقل بين‌المللي1390/07/06
طرح استفساريه جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 13791390/07/06
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در كميسيون هيدروگرافي منطقه‌اي ناحيه دريايي راپمي1390/07/06
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران1390/07/06
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران1390/06/23
اصلاح اساسنامه شركت غني‌سازي اورانيوم ايران1390/06/23
اساسنامه صندوق خدمات درماني1390/06/23
لايحه افزايش تعطيلي عيد سعيد فطر1390/06/07
طرح اصلاح بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران1390/06/07
استفساريه اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي1390/06/02
لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز1390/04/22
اساسنامه شر كت سهامي آب منطقه‌اي البرز1390/04/15
طرح استفساريه ماده (28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و اصلاحات بعدي1390/04/08
لايحه دوفوريتي تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت1390/04/08
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در شوراي حمل و نقل ريلي كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع1390/04/01
لايحه اساسنامه شركت بيمه اتكايي اكو1390/04/01
لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه بهداشت دام و دامپزشكي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري صربستان1390/03/11
طرح اصلاح ماده (57) و تبصره (1) ماده (58) قانون استخدامي وزارت اطلاعات1390/03/11
لايحه تشكيل وزارت امور زيربنايي1390/03/08
استفساريه اصل يكصد و سي و پنجم (135) قانون اساسي1390/02/28
استفساريه اصل يكصد و سي و سوم (133) قانون اساسي1390/02/21
لايحه امور گمركي1390/02/14
طرح فوق‌العاده خاص كارمندان سازمان‌هاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران1390/02/14
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمان آموزشي، ‌علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد (يونسكو) راجع به تأسيس مركز مطالعاتي منطقه‌اي حفظ ميراث فرهنگي ناملموس در آسياي ميانه و غربي تحت نظارت يونسكو (گروه 2)1390/02/14
لايحه بودجه سال 1390 كل كشور1390/02/14
تعداد كل رديف : 611   
v  >13121110987321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-