عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر استدلالي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >13121110987321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
متن
PDF
لايحه تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي1390/08/04
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون ورزش دانشگاه‌هاي آسيا1390/07/27
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در كانون بين‌المللي منتقدان تئاتر1390/07/27
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه جهاني نمايشگران عروسكي1390/07/27
طرح دوفوريتي استفساريه بند (16) قانون بودجه سال 1390 كل كشور1390/07/27
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه تعرفه‌اي حمل و نقل بار با راه آهن اروپا – آسيا1390/07/20
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي بتن1390/07/20
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجموعه مدارك تحقيقات حمل و نقل بين‌المللي1390/07/06
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در كميسيون هيدروگرافي منطقه‌اي ناحيه دريايي راپمي1390/07/06
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه بين‌المللي سامانه (سيستم) كاوش و نجات از طريق ماهواره1390/07/06
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي راه1390/07/06
طرح استفساريه جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 13791390/07/06
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران1390/07/06
اساسنامه صندوق خدمات درماني1390/06/23
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران1390/06/23
اصلاح اساسنامه شركت غني‌سازي اورانيوم ايران1390/06/23
لايحه افزايش تعطيلي عيد سعيد فطر1390/06/07
طرح اصلاح بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران1390/06/07
استفساريه اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي1390/06/02
لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز1390/04/22
اساسنامه شر كت سهامي آب منطقه‌اي البرز1390/04/15
طرح استفساريه ماده (28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و اصلاحات بعدي1390/04/08
لايحه دوفوريتي تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت1390/04/08
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در شوراي حمل و نقل ريلي كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع1390/04/01
لايحه اساسنامه شركت بيمه اتكايي اكو1390/04/01
لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه بهداشت دام و دامپزشكي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري صربستان1390/03/11
طرح اصلاح ماده (57) و تبصره (1) ماده (58) قانون استخدامي وزارت اطلاعات1390/03/11
لايحه تشكيل وزارت امور زيربنايي1390/03/08
استفساريه اصل يكصد و سي و پنجم (135) قانون اساسي1390/02/28
استفساريه اصل يكصد و سي و سوم (133) قانون اساسي1390/02/21
لايحه امور گمركي1390/02/14
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمان آموزشي، ‌علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد (يونسكو) راجع به تأسيس مركز مطالعاتي منطقه‌اي حفظ ميراث فرهنگي ناملموس در آسياي ميانه و غربي تحت نظارت يونسكو (گروه 2)1390/02/14
طرح فوق‌العاده خاص كارمندان سازمان‌هاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران1390/02/14
لايحه بودجه سال 1390 كل كشور1390/02/14
لايحه تشكيل سازمان پست جمهوري اسلامي ايران1390/02/14
طرح الحاق يك تبصره به بند (15) ماده (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران1390/02/14
طرح الحاق يك تبصره به قانون واگذاري دو هزار هكتار از منابع ملي‌شده اطراف چابهار به شهرداري چابهار1390/02/14
لايحه موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در زمينه مبارزه عليه قاچاق مواد مخدر، جرايم سازمان‌يافته و تروريسم1390/02/14
طرح اصلاح قانون نفت1390/02/07
لايحه اصلاح موادي از قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 13821390/01/24
لايحه نظارت بر رفتار قضات1389/12/24
لايحه اصلاح قانون معادن1389/11/20
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي ماكو1389/11/06
لايحه تشكيلات و آيين ‌دادرسي ديوان عدالت اداري1389/10/22
لايحه برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390)1389/08/12
لايحه پيش‌فروش ساختمان1389/06/20
لايحه موافقتنامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند1389/06/16
اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها1389/05/06
طرح اصلاح ماده (12) قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 13481389/04/23
لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي1389/04/09
تعداد كل رديف : 645   
v  >13121110987321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-