موضوع
v
عنوان
دوره مجلس
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه مصوبه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >34134033971706968321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
لايحه موافقتنامه همكاري و هماهنگي‌ امنيتي بين جمهوري اسلامي ايران و سلطنت عمان 1389/10/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر 1389/10/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان در زمينه كمك متقابل بين گمركات دو كشور و پروتكل اصلاحي آن 1389/10/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه حمايت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات 1389/08/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي 1389/07/21 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح الحاق يك تبصره به ماده (106) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 1389/07/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه ‌ايجاد يك منطقه آزاد تجاري - صنعتي و بيست و سه منطقه ويژه اقتصادي 1389/07/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1389/06/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تفسير نحوه اجراء ماده (35) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراء سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي مصوب 1386 1389/06/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (12) قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 1389/06/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 3403  
v  >34134033971706968321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-