موضوع
v
عنوان
دوره مجلس
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه مصوبه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >3433329876321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
لايحه تأسيس استان البرز 1389/04/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تعيين تكليف چاه‌هاي آب فاقد پروانه بهره‌برداري 1389/04/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري مصوب 1387 1389/04/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه مستثني‌شدن شهرداري‌هاي كشور در واگذاري قسمتي از پارك‌ها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قوانين مربوط به مالك و مستأجر 1389/04/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح حمايت از تأسيس و تقويت مؤسسات و مراكز آموزش عالي غيردولتي 1389/04/12 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح شناسايي و حمايت از مصدومان شيميايي 1389/04/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الزام دولت به پيگيري و استيفاء حقوق اتباع و ديپلمات‌هاي ايراني آسيب‌ديده از اقدامات دولت‌هاي خارجي به ويژه دولت اشغالگر آمريكا 1389/04/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور 1389/04/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه بودجه سال 1389 كل كشور 1389/04/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به مقاوله‌نامه كار دريايي مصوب سازمان بين‌المللي كار 1389/03/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين مصوب 1369 1389/03/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق يك تبصره به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي 1389/03/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه انصراف دولت ايران از عضويت در قرارداد بين‌المللي مربوط به خط‌ شاهين كشتي‌ها مصوب 1930 ميلادي (1309 هجري شمسي) 1389/03/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق دولت ايران به كنوانيسيون بين‌المللي كنترل سامانه‌هاي (سيستم‌هاي) مضر ضدخزه بر روي كشتي‌ها مصوب 2001 ميلادي (1380 هجري شمسي) 1389/03/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون بين‌المللي درباره مسئوليت مدني براي خسارت آلودگي نفت سوخت كشتي 1389/03/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بازنگري‌كننده كنوانسيون مدارك شناسايي دريانوردان 1389/03/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي نايروبي درباره انتقال لاشه كشتي‌ها 1389/03/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه و تشريفات (پروتكل) ضميمه آن بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري صربستان 1389/03/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه و تشريفات (پروتكل) ضميمه آن بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مونته‌نگرو 1389/03/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تسري حكم ماده (191) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 به ماليات‌ها و عوارض كالا و خدمات 1389/03/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي كنترل و مديريت آب توازن و رسوبات كشتي‌ها 1389/03/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق دو ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزش‌ياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1388 1389/03/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح ارتقاء كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي 1389/03/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي 1389/03/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون نحوه اجراء قانون مربوط به خدمت نيمه‌وقت بانوان مصوب 1364 1389/02/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي، مراكز تربيت ‌معلم و دانشگاه شهيد رجائي 1389/02/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل (تشريفات) آمادگي، مقابله و همكاري در برابر سوانح آلودگي ناشي از مواد خطرناك و سمي مصوب 2000 ميلادي (برابربا 1379 هجري شمسي) 1389/02/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه چگونگي اعتراض كاركنان مشمول قوانين استخدامي نيروهاي مسلح نسبت به آراء صادره از هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات انضباطي 1389/02/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي گردشگري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان 1389/02/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي 1389/02/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح مجازات استفاده غير مجاز از عناوين علمي 1388/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اساسنامه هيئت رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات 1388/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه در زمينه حفظ نباتات 1388/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن 1388/12/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (113) قانون مديريت خدمات كشوري و چگونگي تعيين مديريت سازمان تآمين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه‌هاي درماني 1388/12/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر 1388/11/08 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان 1388/11/08 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقنتامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر 1388/11/08 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه همكاري قضايي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان 1388/11/07 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان 1388/11/07 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح اصلاح قانون بودجه سال 1388 كل كشور 1388/11/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي افغانستان در عرصه با مبارزه با مواد مخدر، جرايم سازمان يافته تروريزم 1388/10/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاريهاي امنيتي ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بحرين 1388/10/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها 1388/10/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح ماده (19) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 1388/10/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم قانون اساسي 1388/10/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفاده از تسهيلات ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي و عمومي ‌شهرها 1388/09/25 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه اصلاح ماده (14) قانون حقوق و مزاياي مستمر، پس‌انداز ثابت، حق بيمه و بيمه درماني مشمولين قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368 و ماده (190) قانون استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382 و الحاق ماده (187 مكرر) به قانون مقررات استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 1370 1388/09/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق يك تبصره به ماده (1) اصلاحي قانون مطبوعات مصوب 1379 1388/09/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح موادي از قانون تأسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور مصوب 1372 1388/09/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اعلام روز 29 دي‌ماه به عنوان روز غزه نماد مقاومت فلسطين 1388/09/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان 1388/09/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قبرس 1388/09/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي مبارزه با زورافزايي (دوپينگ) 1388/08/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه ماده (113)‌ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 1388/07/29 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش 1388/07/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان 1388/07/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق يك تبصره به ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1388/07/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح ماده (117) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (36) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 1388/07/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه تجارت ترجيحي بين جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين 1388/07/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران 1388/07/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (1) قانون رفع برخي از موانع توليد وسرمايه‌گذاري صنعتي مصوب 1386 1388/06/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه دوجانبه در زمينه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال نيجريه 1388/06/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه فروش و انتقال پادگان‌ها و ساير اماكن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها 1388/06/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح بيمه‌هاي اجتماعي قالي‌بافان، ‌بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار (كددار) 1388/06/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران 1388/05/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح نظام جامع دامپروري كشور 1388/05/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده واحده و رديف‌هاي قانون بودجه سال 1388 كل كشور 1388/05/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند 1388/04/27 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه معاضدت حقوقي دوجانبه در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند 1388/04/27 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه الحاق يك ماده به عنوان ماده (566) مكرر به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 1388/04/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه تبصره (1) ماده واحده قانون الحاق صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي 1388/04/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح تبصره (1) بند (الف) ماده (1) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين 1388/04/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح ماده (17) قانون تشكيل شركت‌هاي آب و فاضلاب مصوب 1369 1388/04/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح ماده (60) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 1388/04/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح ماده (134) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1380 1388/04/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير 1388/04/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح تبصره (4) لايحه قانوني اصلاح مقررات مربوط به تحصيل افسران و همافران و درجه‌داران و محصلين در نيروهاي مسلح مصوب 1358 1388/04/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح ماده (33) ‌اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب 1386 1388/03/27 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه اصلاح ماده (13) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1388/03/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مركز آموزش و تحقيقات اقتصادي، ‌اجتماعي و آماري كشورهاي اسلامي 1388/03/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (20 مكرر) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها 1388/03/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الزام دولت به تجديد نظر در روابط تجاري و اقتصادي با كشورهاي حامي تروريسم 1388/03/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه جرائم رايانه‌اي 1388/03/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح مواد (7) و (10) اصلاحي اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران 1388/03/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح بيمه كارگزاران مخابرات روستايي 1388/03/13 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1372 1388/03/02 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح الحاق يك ماده به عنوان ماده (247) به قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدي آن 1388/03/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه پيشگيري از وقوع جرم 1388/03/02 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه اخذ وروديه از بازديدكنندگان موزه‌هاي تخصصي 1388/03/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيت 1388/03/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه صيانت از حريم مسيرهاي شبكه كابل فيبرنوري شبكه مادر مخابراتي كشور 1388/02/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق يك تبصره به ماده (1) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراء برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 1388/02/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق يك تبصره به ماده (10) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (درامور مدني) مصوب 1379 1388/02/14 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه الحاقيه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال نيجريه 1388/02/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي مسافر و كالا بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري صربستان 1388/02/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه حمل و نقل دريايي و كشتيراني تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كنيا 1388/02/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فيليپين 1388/02/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي امنيتي ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت 1388/02/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اريتره 1388/02/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 3301  
v  >3433329876321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-