موضوع
v
عنوان
دوره مجلس
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه مصوبه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >35343332313029321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
طرح لغو قانون نحوه انجام معاملات واحدهاي مسكوني مصوب 1360/4/14 1364/08/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق دو تبصره به ماده (43) قانون توزيع عادلانه آب 1364/08/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (69) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 1364/08/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق يك تبصره به ماده (53) قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري 1364/08/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه لغو لايحه شمول قانون استخدام كشوري به كارمندان غيرنظامي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران 1364/07/30 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 1364/07/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تأسيس شركت كشتيراني ايران و پاكستان 1364/07/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه از تبصره (1) ماده (2) و ماده (4) قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 1364/07/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه بودجه ارزي سال 1364 كل كشور 1364/07/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري 1364/07/09 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح الحاق يك تبصره به عنوان تبصره (1) به ماده (9) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362/2/13 1364/06/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح انحلال سازمان پيش‌آهنگي كشور 1364/06/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تعيين حقوق ماهانه پرسنلي كه به ترفيع درجه نايل مي‌شوند 1364/06/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه فروش و تحويل نفت مجاني به دولت جمهوري سوريه 1364/05/26 بدون اعلام نظر شورا
لايحه تمديد مهلت مقرر در تبصره ماده (4) قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي 1364/05/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تأمين اعتبار براي هزينه‌هاي جانبي خريد فرآورده و انتقال نفت خام به خارج و برگشت فرآورده‌هاي آن به داخل كشور و نيز خريد هفت فروند كشتي نفتكش 1364/05/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها 1364/05/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه دريافت عوارض خروج از كشور 1364/05/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح قانون بنياد امور جنگ‌زدگان 1364/04/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح واگذاري باقيمانده اعتبارات عمراني استاني و ملي استان ايلام در سال جاري به كميته برنامه‌ريزي استان 1364/04/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه شمول قانون خدمت نيروي انساني، درماني و بهداشتي مصوب 1358/9/24 شوراي انقلاب و اصلاحات بعدي به فارغ‌التحصيلان رشته دامپزشكي 1364/04/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران 1364/04/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران 1364/04/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق يك تبصره به ماده (1) و اصلاح ماده (6) قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري (بخش مواد مورد لزوم در تشكيل شعب ديوان عالي كشور مصوب 1361/6/6) لايحه الحاق يك تبصره به ماده يك و اصلاح ماده (6) قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري (بخش مواد مورد لزوم در تشكيل شعب ديوان عالي كشور مصوب 6/6/1361 1364/03/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح قانون معادن مصوب 1362/3/1 مجلس شوراي اسلامي 1364/03/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اصلاحي كنوانسيون مربوط به تالاب‌هاي مهم بين‌المللي به‌ويژه تالاب‌هاي زيستگاه پرندگان آبزي (كنوانسيون رامسر) 1364/03/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه استفساريه از بند (2) تفسير قانوني تبصره (2) ماده (10) و مواد (14) و (15) قانون اراضي شهري 1364/03/12 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه تأسيس وزارت صنايع سنگين 1364/03/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تعيين وضع شغلي دندان‌سازان تجربي 1364/03/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه مقررات صادرات و واردات سال 1364 1364/02/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران 1364/02/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاقيه ماده (268) آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي 1364/02/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه حذف اختيارات شاه معدوم در قوانين و مقررات مربوط به نيروهاي مسلح 1364/02/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اجازه استخدام قضات به شوراي عالي قضايي 1364/02/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تأمين و توزيع كالا 1364/02/15 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح الحاق يك تبصره به ماده واحده مصوب 1359/11/1 مجلس شوراي اسلامي راجع به اجازه مكاتبه و تحقيق مستقيم به كميسيون اصل (90) با دستگاه‌هاي دولتي 1364/02/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اعزام دانشجو به خارج از كشور 1364/02/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تمديد قانون تأسيس وزارت صنايع سنگين 1364/01/28 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه اهداف و وظايف وزارت امور خارجه 1364/01/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تمديد مهلت محدوده و حوزه‌هاي انتخاباتي موضوع تبصره (3) ماده (14) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري 1364/01/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه نحوه اجراي قانون مربوط به خدمت نيمه‌وقت بانوان مصوب دهم آذرماه 1362 1364/01/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه بودجه سال 1364 كل كشور 1363/12/29 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه انتشار اسناد طبقه‌بندي‌شده وزارت امور خارجه 1363/12/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق يك تبصره به بند (3) لايحه قانوني محمولات سياسي و لوازم شخصي متعلق به نمايندگان سياسي ايراني و خارجي 1363/12/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه 1363/12/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح ماده (19) قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن 1363/11/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اساسنامه شركت سهامي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك 1363/11/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق پنج تبصره به قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري 1363/11/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري فرهنگي و علمي و فني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين 1363/11/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي منع و مجازات جنايت آپارتايد 1363/11/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاحيه قانون مبادلات كالا بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه براي سال‌هاي 1982 تا 1991 1363/11/18 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح قانوني اصلاح برخي از مواد آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 1363/11/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه لغو ماده (90) قانون محاسبات عمومي 1363/11/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه راجع به موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي از طريق جاده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه 1363/11/16 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه تعيين حقوق محصلين كادر نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران 1363/11/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح بند (1) ماده (20) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 1363/11/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تمديد مهلت مقرر در قانون رسيدگي به پرونده‌هاي كسري جمع‌داري مصوب 1360/6/1 1363/11/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تشكيل شوراهاي اسلامي كار 1363/11/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تفسير ماده (22) قانون تأسيس دانشگاه بين‌المللي اسلامي راجع به شمول قانون محاسبات عمومي در مورد اين دانشگاه و دانشگاه‌هاي ديگر 1363/11/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سيرالئون 1363/11/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه معافيت اسلحه و مهمات و تجهيزات جنگي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (ارتش - ژاندارمري - شهرباني) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و كميته‌هاي انقلاب اسلامي ايران از بازرسي و پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و كليه عوارض و هزينه‌ها به استثناي باربري و انبارداري 1363/11/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تغيير سمت وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه به وزير برنامه و بودجه و قرار گرفتن سازمان بهزيستي زير نظر وزارت بهداري 1363/10/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح قانوني الزام دولت در مورد تهيه لايحه خودكفايي شركت‌هاي واحد اتوبوسراني 1363/10/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355 1363/10/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح تبصره (2) ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان مصوب 28 آذرماه 1338 و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث 1363/10/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح ماده (10) قانون حقوق و مزاياي پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران 1363/10/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق يك تبصره به ماده (81) قانون استخدام ارتش جمهوري اسلامي ايران 1363/10/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اساسنامه شركت سهامي برق منطقه‌اي باختر 1363/10/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح موادي از قانون نظام پزشكي و الزام دولت جهت تهيه و تنظيم و ارائه لايحه سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران 1363/10/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تعميم قانون تأسيس سازمان تأمين خدمات درماني عائله درجه يك افسران، همافران و كارمندان ارتش، ژاندارمري و شهرباني كشور مصوب 1351/12/27 به عائله درجه يك دانشجويان، دانش‌آموزان و ساير محصلين مراكز آموزش كادر ثابت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران 1363/10/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح ماده (17) اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 1363/10/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه وصول ماليات از اتومبيل‌هاي غيرسواري و اصلاح بعضي از مواد قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحيه‌هاي بعدي 1363/10/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اعاده به خدمت كاركنان بازخريدشده نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران 1363/10/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تغيير تابعيت ذي‌حسابي كنترولر، حسابرسي و دفاتر خريد ارتش 1363/10/06 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه 1363/10/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تشخيص لزوم اعزام مجروحين جنگي به خارج از كشور 1363/10/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح تبصره (2) ماده (10) قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب ارديبهشت‌ماه 1350 1363/09/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تغيير نام و اصلاح تبصره ماده (8) قانون تأسيس شركت هواپيمايي ملي ايران و مقررات بهره‌برداري هوايي كشور مصوب تيرماه 1345 1363/09/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اجازه پرداخت حق محروميت از مطب به دامپزشكان وزارت كشاورزي 1363/09/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه افزايش سرمايه ايران در بانك بين‌المللي ترميم و توسعه 1363/09/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تطبيق حقوق شاغلين در آزمايشگاه‌هاي مؤسسه واكسن و سرم‌سازي رازي با كاركنان مشمول بند (ت) تبصره (7) قانون بودجه سال 1362 1363/09/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه معافيت كاركنان انجمن‌هاي بهداري از پرداخت مابه‌التفاوت دريافتي ناشي از تطبيق با آيين‌نامه استخدامي تأمين اجتماعي 1363/08/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح لايحه قانوني تأمين درمان معلولين و افراد خانواده آنها و همچنين افراد خانواده شهداي انقلاب اسلامي ايران مصوب 1358/12/25 1363/08/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه خدمت يك‌ماهه پزشكان و وابستگان حرفه پزشكي و پيراپزشكي 1363/08/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (42) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 1363/08/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه احتساب سنوات خدمت قضات دادگاه‌هاي انقلاب 1363/08/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اعزام مستخدمين شركت‌هاي دولتي و مؤسسات دولتي غيرمشمول قانون استخدام كشوري به عنوان مأمور به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون و ساير شركت‌ها و مؤسسات دولتي 1363/08/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه احتساب سوابق خدمت اشخاصي كه در نهضت سوادآموزي خدمت كرده‌اند، در سوابق خدمتي آنان در دستگاه‌هاي دولتي 1363/08/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح خدمت وظيفه عمومي 1363/08/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق به مقاوله‌نامه حمل و نقل‌هاي بين‌المللي با راه‌آهن 1363/07/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه انتقال حق بيمه سهم مستخدمين شاغل ارتش از سازمان تأمين اجتماعي به صندوق بازنشستگي ارتش جمهوري اسلامي ايران 1363/07/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير 1363/07/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه راجع به موافقتنامه فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه 1363/07/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه ثبت و گزارش اجباري بيماري‌هاي سرطاني 1363/07/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اجازه فروش موتورسيكلت‌ها و موبيلت‌ها به نامه‌رسان‌ها و كاركنان واجد شرايط و پرداخت هزينه سوخت و نگهداري آنها به افراد مزبور 1363/07/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح ماده واحده قانون تشكيل سازمان حسابرسي 1363/07/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني ارتش جمهوري اسلامي ايران 1363/05/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه نحوه اجراي اصل (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1363/05/30 بدون اعلام نظر شورا
تفسير بند (د) تبصره (3) قانون خدمت يك‌ماهه پزشكان و وابستگان حرفه پزشكي و پيراپزشكي مصوب 1360/8/24 1363/05/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تفسير تبصره (82) قانون بودجه سال 1362 1363/05/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 3403  
v  >35343332313029321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-