شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه مقاوله‌نامه بازرسي كار 1947 (1326) (شماره 81)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1400/08/12 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1400/08/29 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 15
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-