نوع نظر شورا
v
موضوع
v
عنوان
دوره
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه ارسالي
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >5485475467654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
گروه
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 53- 1387/09/10 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 1401/03/09 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 43 و تبصره آن از آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه 1401/03/09 نظر شورای نگهبان (مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
اساسنامه صندوق ملي مسكن 1401/03/01 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) اساسنامه دولت
لايحه آيين‌نامه موسسه‌هاي به رسميت شناخته شده (آر-اُ) در زمينه ارائه خدمات صدور گواهينامه‌هاي قانوني فني و ايمني دريايي الحاقي به كنوانسيون بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا (سولاس) 1401/03/01 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني 1401/03/01 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
اصلاح اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) 1401/02/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور 1401/02/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها 1401/02/24 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) اساسنامه دولت
اساسنامه بانك سپه 1401/02/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
طرح تغيير ساعت رسمي كشور 1401/02/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
تعداد كل رديف : 5471   
v  >5485475467654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-