شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1385/09/22 استفساريه  
1386/01/30 نظر شوراي نگهبان (عدم ارائه نظر تفسيري و مشورتي) اصل 138
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1385/06/14 استفساريه در خصوص اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-