نوع نظر شورا
v
موضوع
v
عنوان
دوره
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه ارسالي
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >282281280263262261260321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
گروه
نظارت شرعي در خصوص آراء صادره از سوي هيئت‌هاي حل اختلاف كار 1362/08/12 نظارت شرعي
استعلام در خصوص اعطاي صلاحيت تصميم‌گيري به شوراهاي عالي دولتي 1362/08/04 نظر شورای نگهبان (ساير) استعلام اشخاص
طرح اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 1362/08/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
استفساريه در خصوص اصول هفتاد و هفتم و يكصد و بيست و پنجم قانون اساسي‌ 1362/08/03 نظر شورای نگهبان (تفسيري) استفساريه
ادعاي خلاف شرع بودن مواد مربوط به اراضى موات در آيين‏نامه اجرايى قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب 1358/5/22 هيئت وزيران 1362/08/03 نظر شورای نگهبان (مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
طرح تفسير اصل يا اصولي از قانون اساسي 1362/07/27 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه تأسيس شركت‌هاي خاص پايانه و حمل بار در بنادر و مبادي ورودي كشور 1362/07/21 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اصلاح قانون تأمين هزينه خدمات قرنطينه‌اي كشور 1362/07/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح تمديد قانون بازسازي نيروي انساني 1362/07/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه افزايش سرمايه شركت سهامي تأسيسات ساختمان (تسيس) از محل پرداخت‌هاي انجام‌شده از طرح خانه‌هاي سازماني گارد منحله بابت خريد حمام‌‌هاي پيش‌ساخته و آسانسورها 1362/07/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
استفساريه در خصوص اصل شصت و نهم قانون اساسي 1362/07/14 نظر شورای نگهبان (تفسيري) استفساريه
لايحه اصلاح تبصره ذيل رديف 48/01 جدول ضميمه قانون امور گمركي 1362/07/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
استعلام در خصوص اختلاف در رابطه بين هيئت‌هاي بازسازي و ديوان عدالت اداري 1362/07/12 نظر شورای نگهبان (ساير) استعلام اشخاص
لايحه حذف آخر تبصره (33) قانون بودجه سال 1362 1362/07/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح مقررات مالي شوراي نگهبان 1362/07/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه عمليات بانكي بدون ربا (بهره) 1362/06/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور 1362/06/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه الحاق يك بند به عنوان بند (13) به ماده (10) لايحه ماليات بر درآمد حقوق مصوب 1359/4/21 1362/06/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح تمديد قانون تأسيس وزارت معادن و فلزات 1362/06/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح تصدي وزارتخانه‌هاي بي‌وزير 1362/06/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
تعداد كل رديف : 5631   
v  >282281280263262261260321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-