نوع نظر شورا
v
موضوع
v
عنوان
دوره
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه ارسالي
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >2782772767654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
گروه
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 60/82019 مورخ 1399/4/3 وزارت صنعت، معدن و تجارت 1401/08/10 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن بند 5 صورتجلسه شماره 161- 1399/2/22 شوراي اسلامي شهر اراك 1401/08/10 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن بند 8 بخشنامه شماره 7821- 1389/5/2 سازمان امور مالياتي كشور 1401/08/10 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 9000/19275/1398/14- 1398/5/16 دادستان كل كشور 1401/08/10 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن كل آيين‌نامه اجرايي تبصره 3 الحاقي ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده 53 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور 1401/08/10 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
طرح نحوه تشكيل و فعاليت تشكل‌هاي صنفي-تخصصي 1401/08/08 نظر شوراي نگهبان (ابهام) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
اساسنامه شركت عمران شهر جديد گلمان 1401/08/08 نظر شوراي نگهبان (ابهام) اساسنامه دولت
طرح شفافيت قواي سه‌گانه، دستگاه‌هاي اجرائي و ساير نهادها 1401/08/04 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه معاهده معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل 1401/08/01 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني 1401/08/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح مانع‌زدايي از توسعه صنعت برق 1401/08/01 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
اساسنامه سازمان توسعه و بهره‌برداري فناوري‌هاي نوين آب‌هاي جوي 1401/07/25 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) اساسنامه دولت
لايحه الحاق يك جزء به بند (هـ) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 كل كشور 1401/07/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي 1401/07/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس 1401/07/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 60/20882 مورخ 1397/8/9 شوراي عالي معادن 1401/07/18 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 118136/ت58341هـ هيئت وزيران 1401/07/18 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 2201-1390/2/3 شهرداري سبزوار 1401/07/18 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 2 بند 3-2 مصوبه مورخ 1388/1/31 شوراي عالي معماري و شهرسازي 1401/07/18 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
طرح استفساريه بند (هـ) تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 كل كشور 1401/07/12 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
تعداد كل رديف : 5558   
v  >2782772767654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-