نوع نظر شورا
v
موضوع
v
عنوان
دوره
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه ارسالي
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >2782772767654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
گروه
طرح اصلاح ماده (122) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 1401/07/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه موافقتنامه خدمات هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري صربستان 1401/07/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول 1401/07/10 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري-صنعتي سيستان 1401/07/10 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) اساسنامه دولت
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري-صنعتي بانه-مريوان 1401/07/10 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) اساسنامه دولت
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري-صنعتي اردبيل 1401/07/10 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) اساسنامه دولت
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري-صنعتي قصرشيرين 1401/07/10 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) اساسنامه دولت
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري-صنعتي مهران 1401/07/10 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) اساسنامه دولت
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري-صنعتي بوشهر 1401/07/10 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) اساسنامه دولت
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري-صنعتي اينچه برون 1401/07/10 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) اساسنامه دولت
اصلاح اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه ماكو (سهامي خاص) 1401/07/10 نظر شوراي نگهبان (ابهام) اساسنامه دولت
لايحه توسعه منطقه آزاد تجاري - صنعتي گيلان (انزلي) 1401/06/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح حمايت از مالكيت صنعتي 1401/06/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح استفساريه ماده (11) قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون‌هاي سراسري 1401/06/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي 1401/06/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
اساسنامه صندوق بيماري‌هاي خاص و صعب‌العلاج 1401/06/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و مجمع مجالس آسيايي در رابطه با حقوق، مزايا و مصونيت‌هاي دبيرخانه دائمي مجمع مجالس آسيايي 1401/06/12 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح اصلاح موادي از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) 1401/06/12 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح استفساريه مواد (3)، (4) و (5) قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار 1401/06/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح اصلاح ذيل جدول (4-24) محروميت‌زدائي تبصره (14) قانون بودجه سال 1401 كل كشور 1401/06/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
تعداد كل رديف : 5558   
v  >2782772767654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-