عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >54535251504948321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 50/174 مورخ 1368/1/20 سازمان ثبت احوال كشور 1371/05/11 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه 30/5/1494/20824 مورخ 1368/5/2 وزارت امور اقتصادي و دارايي 1371/05/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن صلاحيت قانوني ديوان عدالت اداري در موردرسيدگي به مسائل اداري قبل از انقلاب اسلامي 1371/04/14 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند 8 دستورالعمل حفظ باغات و اراضي كشاو‌رزي موضوع مواد 14 قانون و 63 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين‌شهري به شماره 8/6033-1/7391 مورخ 1367/8/8 وزير مسكن و شهرسازى 1370/09/27 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه هشتاد و سومين جلسه مورخ 1365/6/11 شوراي عالى انقلاب فرهنگى 1370/09/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 60 آيين‏نامه اجرايى قانون زمين شهرى مصوب 1367 هيئت دولت 1370/09/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 278/م مورخ 1370/7/7 وزارت نيرو 1370/09/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه‏هاى شماره 710/29718/2 مورخ 1368/12/11 و 710/44 مورخ 1369/4/30 وزارت آموزش و پرورش 1370/08/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/ 2/ 1369 وزارت كشور 1370/08/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 59ـ19ـ17ـ4/701 مورخ 1369/7/24 فرماندهى دانشكده علوم نظامى نيروى زمينى ارتش جمهورى اسلامى ايران 1370/08/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل آماده‌سازى اراضى متعلق به نهادها، ارگان‌ها، تعاوني‌ها و اشخاص حقيقى و حقوقى در كليه شهرها و شهرك‌هاى كشور 1370/06/13 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه جلسه مورخ 1369/2/17 شورايعالى شهرسازى و معمارى 1370/06/13 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن رأى كميسيون ماده 5 شورايعالى شهرسازى مورخ 1368/3/1 1370/06/13 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 37 آيين‏نامه اجرايى قانون زمين شهرى مصوب 1367/4/15 هيئت وزيران و جوابيه شماره 12938 مورخ 1370/2/28 اداره كل حقوقي رياست جمهوري 1370/06/13 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 7 دستورالعمل نحوه به‌كارگيرى فارغ‌التحصيلان دكتراى علوم آزمايشگاهى به شماره 10/25962 مورخ 1369/11/15 صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى 1370/06/13 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 5 بخشنامه شماره 6468 مورخ 1369/4/2 اداره آموزش و پرورش قم 1370/06/13 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن صورتجلسه شماره 108 مورخ 1369/4/11 هيئت مديره شركت پست جمهورى اسلامى ايران 1370/06/13 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 52 آيين‏نامه اجرايى قانون زمين شهرى مصوب 1367/4/15 هيئت وزيران 1370/02/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن متولي موقوفه مرحوم ميرصائم عامري درمورد اجاره و فروش موقوفه با عدم موافقت متولي و برخلاف وقف‌نامه 1369/10/05 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن آيين‌نامه تأ‌سيس و اداره مهدهاي كودك خصوصي مصوب سال 1362/5/11 سازمان بهزيستى كشور و آيين‌نامه تأ‌سيس و اداره مهدهاي كودك خصوصي مصوب 1367/11/29 با استناد به مصوبه مورخ 1365/5/21 شوراي عالي انقلاب فرهنگي 1369/10/04 ساير
تعداد كل رديف : 1065  
v  >54535251504948321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-