عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >5958577654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن بخشي از مجوز استخدامي شماره 180981- 1399/4/16 سازمان برنامه و بودجه كشور 1400/09/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 230/97/115 -1397/8/14 سازمان امور مالياتي كشور 1400/09/07 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 300/131 - 1399/2/17 سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي 1400/09/07 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورخ 1398/12/28 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 1400/09/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه چگونگي ايجاد مناطق آزاد تجاري-صنعتي به شماره 46156/ت50411- 1393/4/29 وزيران عضو شوراي هماهنگ مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي 1400/09/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 قسمت الف مصوبه مورخ 1393/7/9 شوراي برنامه‌ريزي شهري و سياست‌گذاري طرح‌هاي عمراني اصفهان 1400/09/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 237521- 1395/12/8 مدير كل روابط كار و جبران خدمت 1400/09/07 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل اجرايي به شماره 9073/2670/3000- 1399/3/18 دادستان استان البرز 1400/09/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن رديف 1 از جدول و تبصره 1 مصوبه شماره 5-87 مورخ 1397/3/17 شوراي اسلامي شهر قهدريجان 1400/09/07 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن كل بخشنامه شماره 222/22746- 1398/11/30 سازمان امور مالياتي كشور 1400/09/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 3394-1/1 مورخ 1381/4/30 سازمان ميراث فرهنگي كشور 1400/09/07 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن عبارت (رسماً) در بند اول بخشنامه 2/1215 مورخ 1356/2/1 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور 1400/09/02 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 17598 مورخ 1362/3/22 و تصويب‌نامه شماره 3591/ت17296هـ مورخ 1378/3/1 هيئت وزيران 1400/09/02 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن قسمت جزئيات، مراحل و منابع آزمون هر يك از بخش‌ها و رشته‌هاي جشنواره (صفحات 9 الي 15) از آيين‌نامه سي و پنجمين جشنواره سراسري قرآن و عترت (ع) دانشجويان سراسر كشور 1400/09/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 17 تعرفه عوارض بهاي خدمات و ساير درآمدهاي شهرداري پرند در سال 1399 1400/09/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن شق الف بند 5 صورتجلسه شماره 430/م/256/122- 1398/12/24 اداره كل حفاظت محيط‌ زيست استان بوشهر 1400/09/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن كل تصويبنامه شماره 60482/ت57675 هـ- 1399/6/1 هيئت وزيران 1400/09/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 20، 6 آيين‌نامه استخدامي پيماني مصوب 1368 هيئت وزيران 1400/08/29 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 4 و تبصره‌هاي ذيل آن از دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري كلانشهر اراك مربوط به سال 1398 1400/08/29 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن كل دستورالعمل شماره 302708/100/02- 1396/12/27 وزير راه و شهرسازي 1400/08/29 عدم مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 1162  
v  >5958577654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-