عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌ نامه شورا
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظارت شرعي در خصوص اخذ پذيره نسبت به رقبات 1397/02/18
نظارت شرعي در خصوص تبصره 1 ماده 26 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1396/01/26
نظارت شرعي در خصوص تبصره ماده 299 قانون مجازات اسلامي 1395/02/23
نظارت شرعي در خصوص گرفتن درصدي از بهاي ماده معدني در اراضي موقوفه به عنوان حقوق دولتي 1395/02/20
نظارت شرعي در خصوص عدم رعايت برخي از مقررات قانوني درخصوص اراضي موقوفه 1393/02/01
نظارت شرعي در خصوص ماده 1309 قاون مدني مصوب 1314 1392/07/10
نظارت شرعي در خصوص ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357/8/22 و بخش اول ماده 9 و ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مصوب آذرماه 1357 1392/07/10
نظارت شرعي در خصوص شوراي انقلاب در رابطه با واگذاري بيمارستان سهاميه قم به وزارت بهداري 1391/10/20
نظارت شرعي در خصوص تعلق گرفتن پاداش پايان خدمت مستخدم متوفي به وراث قانوني وي موضوع ماده 86 قانون استخدام كشوري 1391/03/07
نظارت شرعي در خصوص ماده 101 شهرداري 1390/09/02
نظارت شرعي در خصوص موضوع بند(9) ماده(50) قانون برنامه و بودجه سال 1351 كل كشور 1390/04/28
نظارت شرعي در خصوص اصل شصت و نهم قانون اساسي 1387/09/03
نظارت شرعي در خصوص عدم مغايرت مرور زمان در دعاوي اشخاص خارجي 1387/04/04
نظارت شرعي در خصوص عدم پرداخت حق ارتفاق ناشي از حريم راههاي اصلي و فرعي و خطوط مواصلاتي برق و آب و گاز و نفت توسط دولت 1386/07/08
نظارت شرعي در خصوص ماده 52 قانون تجارت 1385/11/28
نظارت شرعي در خصوص ابطال ماده 34 قانون ثبت 1385/05/12
نظارت شرعي در خصوص عقد خريد دين ناشي از معاملات واقعي در پاسخ به استعلام بانك مركزي 1385/05/04
نظارت شرعي در خصوص ماده 23 آيين نامه اجرايي ماده 17 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه 1383/10/21
نطارت شرعي در خصوص قطعي بودن آراء كميسيون ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع 1382/04/09
نظارت شرعي در خصوص انتشار اوراق قرضه ارزي 1380/11/24
نظارت شرعي در خصوص اطلاق انفال به سنگ آهك 1380/10/02
نظارت شرعي در خصوص قانون انتشار اسناد خزانه و اوزاق قرضه مصوب 1348 1380/07/22
نظارت شرعي در خصوص نامه سرپرست اوقاف راجع به بخشنامه‌هاي صادره از معاون هماهنگي امور عمران وزارت كشور و مديركل دفتر فني استانداري تهران درخصوص ماده 66 بودجه 1363 مورخ 79/12/28 1379/12/28
نظارت شرعي در خصوص آيين‌نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري-صنعتي 1379/12/08
نظارت شرعي در خصوص آيين‌نامه اجرايي ماده 13 تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان 1379/12/04
نظارت شرعي در خصوص ماده 1210 قانون مدني 1379/10/20
نظارت شرعي در خصوص الزام قاضي به تبعيت از استدلال هيئت عمومي ديوان عالي كشور 1379/10/20
نظارت شرعي در خصوص آيين‌نامه اجرايي بند 1 تبصره 24 قانون بودجه سال 1374 كل كشور 1379/09/15
نظارت شرعي در خصوص سود تسهيلات مذكور در تصويبنامه هيئت وزيران 1379/05/01
نظارت شرعي در خصوص قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران 1379/04/09
نظارت شرعي در خصوص برخي از تصويب نامه هاي دولتي 1378/08/13
نظارت شرعي در خصوص بند «ج» تصويب‌نامه شماره 73344/ت 20778ه مورخ 15/12/1377 هيئت وزيران 1378/08/05
نظارت شرعي در خصوص باز پس گيري زمينهاي محيات از متصرفيني كه قبل از تاريخ 65/12/16 تصرف كرده‌اند 1378/07/10
نظارت شرعي در خصوص تبصره ماده (18) آيين نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت 1378/07/10
نظارت شرعي در خصوص ماده 330 قانون آيين دادرسي مدني، ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر، ماده 1 قانون ازدواج و ماده 17 قانون حمايت خانواده 1378/07/04
نظارت شرعي در خصوص ماده 2 تصويب‌نامه 1377/11/21 هيئت وزيران 1378/05/18
نظارت شرعي در خصوص قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها نسبت به اراضي موقوفه 1378/03/30
نظارت شرعي در خصوص ماده 8 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه 1378/01/29
نظارت شرعي در خصوص بند (9) ماده (50) قانون بودجه مصوب 1351 در رابطه با اراضي موقوفه 1377/12/03
نظارت شرعي در خصوص بند 2 تصويب‌نامه شماره 997/ت16544ه مورخ 1375/2/3 1377/09/01
نظارت شرعي در خصوص تصويب‌نامه هاي شماره 25789/ت19957ه مورخ 1377/5/10 و شماره 25791/ت19965ه مورخ 1377/5/10 هيئت وزيران 1377/07/27
نظارت شرعي در خصوص پرداخت تعهد مربوط به يوزانس داخلي اعتبار اسنادي موضوع 28 دستگاه واگن مسافري 1377/06/09
نظارت شرعي در خصوص پرداخت سود وام سهامدار موضوع ماده 2 تصويب‌نامه هيئت وزيران 1377/05/27
نظارت شرعي در خصوص آيين نامه اجرايي تبصره 40 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1377/05/26
نظارت شرعي در خصوص ماده 3 الحاقي به آيين نامه اصلاحي اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي 1377/05/21
نظارت شرعي در خصوص تصويب‌نامه مورخ 1373/10/6 هيئت وزيران در رابطه با چاپ و نشر اوراق قرضه جديد براي بازپرداخت اصل و جوائز اوراق قرضه سابق 1377/01/10
نظارت شرعي در خصوص ماده (6) تصويب‌نامه مورخ 1373/8/14 هيئت وزيران در خصوص «سود مورد انتظار» 1376/04/24
نظارت شرعي در خصوص آيين نامه اجرايي تبصره 27 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1376/04/24
نظارت شرعي در خصوص ماده 11 قانون صدور چك بلامحل مصوب 1355 با موضوع احتساب خسارت تأخير تأديه در خصوص چك بلامحل 1376/03/01
نظارت شرعي در خصوص ماده 65 قانون اجراي احكام مدني مصوب سال 1356 1376/03/01
تعداد كل رديف : 134 
v  >321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-