عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر مجمع مشورتي حقوقي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >25242322212019321< صفحه 20 از 25 (1243 مورد)
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
متن
PDF
گزارش مربوط به سي وششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/12/24لايحه بودجه سال 1388 كل كشور
گزارش مربوط به سي و پنجمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/12/21لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه كنترل بيماري‌هاي مشترك انسان و دام مديترانه
لايحه اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1372
لايحه اصلاح تبصره (1) ماده (47) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380
لايحه ارتقاء بهره‌وري كاركنان باليني نظام سلامت
طرح نظارت شرعي بر ذبح و صيد
طرح بيمه‌هاي اجتماعي قالي‌بافان، ‌بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار (كددار)
طرح اصلاح مواد (7) و (10) اصلاحي اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران
طرح اصلاح بند (29) قانون بودجه سال 1387 كل كشور و قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 1386
گزارش مربوط به سي و چهارمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/12/13لايحه موافقتنامه كشتيراني تجاري- دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب
لايحه جرائم رايانه‌اي
لايحه جرائم رايانه‌اي
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي مبارزه با زورافزايي (دوپينگ)
طرح بيمه كارگزاران مخابرات روستايي
طرح اصلاح ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
طرح اصلاح ماده (20 مكرر) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها
اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن
گزارش مربوط به سي و دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/11/15لايحه موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري مردمي بنگلادش
لايحه الحاق دو بند به ماده (7) قانون مقررات انتظامي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور مصوب 1364
طرح الزام دولت به پيگيري حقوق جانبازان و قربانيان جنگ شيميايي عليه جمهوري اسلامي ايران
طرح اصلاح موادي از قانون مدني
گزارش مربوط به سي و يكمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/11/08لايحه الحاق يك تبصره به بند (22) ماده (3) آيين‌نامه سازمان بنادر و دريانوردي مصوب 1348
لايحه اصلاح قانون حمايت از طرح به‌سازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده پيرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (عليه‌السلام) و حضرت معصومه (سلام‌الله‌عليها) مصوب 1384
لايحه اصلاح تبصره (1) ماده (47) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380
گزارش مربوط به سي امين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/11/01لايحه موافقتنامه كشتيراني تجاري - دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه كنترل بيماري‌هاي مشترك انسان و دام مديترانه
لايحه الحاق يك ماده به قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 1370
لايحه الحاق صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي
لايحه اصلاح قانون بيمه محصولات كشاورزي مصوب 1362
طرح اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1359 شوراي انقلاب
اساسنامه شركت فناوري اطلاعات ايران
گزارش مربوط به بيست و نهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/10/10لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مركز ماشين‌ها و مهندسي كشاورزي آسيا و اقيانوسيه
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن بين‌المللي علوم باغباني
لايحه استفساريه ماده (26) قانون مدني
گزارش مربوط به بيست و هشتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/10/03لايحه موافقتنامه كشتيراني تجاري- دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب
لايحه موافقتنامه كشتيراني تجاري- دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جماهيري عظماي عربي مردمي سوسياليستي ليبي
لايحه موافقتنامه چند جانبه بين كشورهاي عضو گروه دي- هشت در خصوص كمك اداري در زمينه موضوعات گمركي
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري بين كشورهاي عضو اكو و پروتكل اصلاحي آن
لايحه توافقنامه جامع همكاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليوي
لايحه تصويب كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت
لايحه پروتكل اصلاحي موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي كالا و مسافر بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي افغانستان
لايحه پذيرش اصلاحيه مواد (24) و (25) اساسنامه سازمان بهداشت جهاني
لايحه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مقابله با اعمال غيرقانوني عليه ايمني دريانوردي و پروتكل پيوست آن در خصوص مقابله با اعمال غيرقانوني عليه ايمني سكوهاي ثابت واقع در فلات قاره
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگي زير آب
گزارش مربوط به بيست و پنجمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13901387/09/05لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجموعه مدارك تحقيقات حمل و نقل بين‌المللي
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع كشورهاي صادركننده گاز
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع بين‌المللي انرژي
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در كميسيون هيدروگرافي منطقه‌اي ناحيه دريايي راپمي
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي راه
v  >25242322212019321< صفحه 20 از 25 (1243 مورد)
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-