عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر مجمع مشورتي حقوقي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >25242322212019321< صفحه 20 از 25 (1208 مورد)
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
متن
PDF
گزارش مربوط به بيست و هشتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/10/03لايحه موافقتنامه كشتيراني تجاري- دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جماهيري عظماي عربي مردمي سوسياليستي ليبي
لايحه موافقتنامه چند جانبه بين كشورهاي عضو گروه دي- هشت در خصوص كمك اداري در زمينه موضوعات گمركي
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري بين كشورهاي عضو اكو و پروتكل اصلاحي آن
لايحه توافقنامه جامع همكاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليوي
لايحه تصويب كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت
لايحه پروتكل اصلاحي موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي كالا و مسافر بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي افغانستان
لايحه پذيرش اصلاحيه مواد (24) و (25) اساسنامه سازمان بهداشت جهاني
لايحه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مقابله با اعمال غيرقانوني عليه ايمني دريانوردي و پروتكل پيوست آن در خصوص مقابله با اعمال غيرقانوني عليه ايمني سكوهاي ثابت واقع در فلات قاره
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگي زير آب
گزارش مربوط به بيست و پنجمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13901387/09/05لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجموعه مدارك تحقيقات حمل و نقل بين‌المللي
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع كشورهاي صادركننده گاز
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع بين‌المللي انرژي
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در كميسيون هيدروگرافي منطقه‌اي ناحيه دريايي راپمي
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي راه
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در طرح همكاري بازرسي دارويي
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در صندوق همبستگي اسلامي براي توسعه
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در شوراي حمل و نقل ريلي كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در شوراي برق كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در بنياد اروپايي مديريت كيفيت
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه تعرفه‌اي حمل و نقل بار با راه آهن اروپا - آسيا
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بين‌المللي تأييد صلاحيت آزمايشگاهي
گزارش مربوط به بيست و چهارمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 1387بخش سوم1387/08/28لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مركز آسيايي كاهش بلايا
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع بين‌المللي تأييد صلاحيت
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع آسيايي (بو.آ.او)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در گروه مطالعات بين‌المللي مس
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در كانون بين‌المللي منتقدان تئاتر
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون ورزش دانشگاه‌هاي آسيا
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي بتن
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي آموزش اولياء
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه بين‌المللي سامانه (سيستم) كاوش و نجات از طريق ماهواره
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن همكاري منطقه‌اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن فرهنگستان‌هاي علوم آسيا
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن بين‌المللي پارك‌هاي علمي
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن بين‌المللي آب
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بين‌المللي نمايشگران عروسكي
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بين‌المللي گاز
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي مبارزه با زورافزايي (دوپينگ)
گزارش مربوط به بيست و چهارمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 1387بخش چهارم1387/08/28طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
گزارش مربوط به بيست و چهارمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 1387 بخش دوم1387/08/28لايحه اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1375/3/2
لايحه اصلاح تبصره (4) لايحه قانوني اصلاح مقررات مربوط به تحصيل افسران و همافران و درجه‌داران و محصلين در نيروهاي مسلح مصوب 1358
لايحه اصلاح بند (ح) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1383
گزارش مربوط به بيست و چهارمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/08/28طرح اصلاح مواد (35) و (55) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن
گزارش مربوط به بيست و سومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/08/21لايحه موافقتنامه‌ سرويس‌هاي هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير
لايحه موافقتنامه كشتيراني تجاري - دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا
لايحه الحاق به موافقتنامه اصولي بين دولت هاي طرفهاي موافقتنامه چند جانبه اصولي راجع به حمل ونقل بين المللي براي ايجاد دالان اروپا - قفقاز - آسيا وموافقتنامه راجع به تأمين مالي مشترك دبيرخانه دائمي كميسيون بين دولتي
گزارش مربوط به بيست و دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/08/13لايحه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
گزارش مربوط به طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي در سال 13871387/07/30طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
گزارش مربوط به بيستمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/07/30لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي مبارزه با زورافزايي (دوپينگ)
طرح افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه‌هاي مادر و مهم دولتي در سال 1387
v  >25242322212019321< صفحه 20 از 25 (1208 مورد)
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-