عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر مجمع مشورتي فقهي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >128127126117116115114321< صفحه 115 از 128 (1278 مورد)
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
متن
PDF
گزارش سيصد و بيست و ششمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/06/11طرح تغيير ساعت رسمي كشور
گزارش سيصد و بيست و پنجمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/06/11لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان
لايحه موافقتنامه فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي افغانستان
لايحه موافقتنامه فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گينه كوناكري
لايحه اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن
گزارش سيصد و بيست و چهارمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/05/30لايحه موافقتنامه تجاري اكو (اكوتا)
گزارش سيصد و بيست و سومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/05/23لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي سوئد
لايحه پروتكل اصلاحي موافقتنامه همكاري قضايي در زمينه‌هاي حقوقي، بازرگاني، كيفري، احوال شخصيه، استرداد مجرمان و انتقال محكومان به زندان و تصفيه تركه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه
گزارش سيصد و بيست و دومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/05/17لايحه موافقتنامه دو جانبه در مورد كمك متقابل اداري براي اجراي صحيح قانون گمركي و براي جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان
لايحه موافقتنامه اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمبابوه
v  >128127126117116115114321< صفحه 115 از 128 (1278 مورد)
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-