عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر مجمع مشورتي فقهي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >133132131118117116115321< صفحه 116 از 133 (1322 مورد)
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
متن
PDF
گزارش سيصد و شصت و چهارمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/02/31لايحه الحاق يك تبصره به ماده (80) قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و ماده (153) قانون ارتش جمهوري اسلامي مصوب 1366 و ماده (171) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 1370
طرح اصلاح ماده (5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380
اصلاحيه ماده (6) اساسنامه‌هاي شركت غله و خدمات بازرگاني مناطق (1) الي (11)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران
گزارش سيصد و شصت و سومين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/02/24لايحه تشكيل سازمان مديريت بحران كشور
گزارش سيصد و شصت و يكمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/02/10لايحه ماليات بر ارزش افزوده
گزارش سيصد و شصتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/02/03لايحه ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن
لايحه اصلاح قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوب 1377
طرح استفساريه ماده (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384
اصلاحيه ماده (6) اساسنامه‌هاي شركت غله و خدمات بازرگاني مناطق (1) الي (11)
v  >133132131118117116115321< صفحه 116 از 133 (1322 مورد)
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-