عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر مجمع مشورتي فقهي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >137136135118117116115321< صفحه 116 از 137 (1363 مورد)
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
متن
PDF
گزارش چهارصد و بيست و يكمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/04/08لايحه اصلاح ماده (19) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347
لايحه اصلاح ماده (17) قانون تشكيل شركت‌هاي آب و فاضلاب مصوب 1369
لايحه اصلاح ماده (134) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1380
گزارش چهارصد و بيستمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/04/02اصلاحيه بند (ك) ماده (6) اساسنامه اصلاحي شركت تجهيز و نگهداري تأسيسات ساختمان‌هاي ورزشي
گزارش چهارصد و نوزدهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/03/26لايحه اصلاح ماده (33) ‌اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب 1386
گزارش چهارصد و هجدهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/03/19لايحه جرائم رايانه‌اي
طرح ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران
گزارش چهارصد و هفدهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/03/12طرح زكات
گزارش چهارصد و شانزدهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/03/05طرح زكات
گزارش چهارصد و پانزدهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/02/30لايحه پيشگيري از وقوع جرم
v  >137136135118117116115321< صفحه 116 از 137 (1363 مورد)
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-