عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر استدلالي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >65646361605958321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
متن
PDF
لايحه اصلاح قانون حمايت از طرح بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده پيرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) مصوب 13841387/11/02
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن بين‌المللي علوم باغباني1387/10/11
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مركز ماشين‌ها و مهندسي كشاورزي آسيا و اقيانوسيه1387/10/11
طرح الزام دولت به حمايت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطين1387/10/11
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري بين كشورهاي عضو اكو و پروتكل اصلاحي آن1387/10/04
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگي زير آب1387/10/04
لايحه موافقتنامه كشتيراني تجاري - دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب1387/10/04
لايحه تصويب كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت1387/10/04
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مقابله با اعمال غيرقانوني عليه ايمني دريانوردي و پروتكل پيوست آن در خصوص مقابله با اعمال غيرقانوني عليه ايمني سكوهاي ثابت واقع در فلات قاره1387/10/04
لايحه توافقنامه جامع همكاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليوي1387/10/04
تعداد كل رديف : 645   
v  >65646361605958321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-