عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر استدلالي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >65646360595857321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
متن
PDF
لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1387 كل كشور1387/11/30
لايحه موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري مردمي بنگلادش1387/11/16
طرح الزام دولت به پيگيري حقوق جانبازان و قربانيان جنگ شيميايي عليه جمهوري اسلامي ايران1387/11/16
لايحه الحاق دو بند به ماده (7) قانون مقررات انتظامي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي1387/11/16
لايحه اصلاح ماده (16) قانون امور گمركي مصوب 1350 و ماده (295) آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي1387/11/09
اساسنامه شركت فناوري اطلاعات ايران1387/11/09
لايحه اصلاح تبصره (1) ماده (47) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 13801387/11/09
لايحه الحاق صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي1387/11/02
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه كنترل بيماري‌هاي مشترك انسان و دام مديترانه1387/11/02
لايحه اصلاح قانون بيمه محصولات كشاورزي مصوب 13621387/11/02
تعداد كل رديف : 645   
v  >65646360595857321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-