عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر استدلالي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >61605958575655321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
متن
PDF
طرح تفسير ماده (18) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب1387/09/20
لايحه عضويت مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در كنسرسيوم بين‌المللي زمين لغزش1387/09/20
لايحه اصلاح تبصره (4) لايحه قانوني اصلاح مقررات مربوط به تحصيل افسران و همافران و درجه‌داران و محصلين در نيروهاي مسلح مصوب 13581387/09/06
لايحه تعيين تكليف هيئت منصفه مطبوعات1387/08/30
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در آژانس جهاني مبارزه با زورافزايي (دوپينگ)1387/08/29
طرح اصلاح مواد (35) و (55) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن1387/08/29
لايحه الحاق به موافقتنامه اصولي بين دولت‌هاي طرف‌هاي موافقتنامه چندجانبه اصولي راجع به حمل و نقل بين‌المللي براي ايجاد دالان اروپا - قفقاز - آسيا و موافقتنامه راجع به تأمين مالي مشترك دبيرخانه دائمي كميسيون بين‌دولتي1387/08/22
لايحه موافقتنامه كشتيراني تجاري - دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا1387/08/22
لايحه موافقتنامه‌ سرويس‌هاي هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير1387/08/22
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن بين‌المللي آب1387/08/15
تعداد كل رديف : 604   
v  >61605958575655321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-