موضوع
v
عنوان
دوره مجلس
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه مصوبه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >341340339173172171170321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
طرح تأمين‌ اعتبار و كنترل‌ و انسداد مرزهاي‌ شرقي‌ كشور 1379/02/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه‌ عمومي‌ همكاري‌هاي‌ اقتصادي‌، بازرگاني‌، سرمايه‌گذاري‌، فني‌، علمي‌، فرهنگي‌، ورزشي‌ و جوانان‌ بين‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و دولت‌ پادشاهي‌ عربستان‌ سعودي‌ 1379/02/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه‌ ماده‌ (33) قانون‌ معادن‌ مصوب‌ 1377/2/27 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌‌ 1379/02/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه‌ ماده‌ (29) قانون‌ معادن‌ مصوب‌ 1377/2/27 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ 1379/02/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تشكيل‌ ستاد سال‌ حضرت‌ اميرالمؤمنين‌ علي‌ ابن ‌ابي‌طالب (عليه‌السلام) 1379/02/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه‌ حمل‌ و نقل‌ هوايي‌ بين‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و دولت‌ جمهوري‌ كرواسي‌ 1379/02/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ موافقتنامه‌ شركت‌ اسلامي‌ توسعه‌ بخش‌ خصوصي‌ وابسته‌ به‌ بانك‌ توسعه‌ اسلامي 1379/02/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه‌ همكاري‌ بين‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و دولت‌ تركمنستان‌ در مورد احداث‌ و بهره‌برداري‌ از سد مخزني‌ دوستي‌‌ 1379/02/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح بيمه‌ اجتماعي‌ رانندگان‌ حمل‌ و نقل‌ بار و مسافر بين‌شهري‌ 1379/02/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق‌ يك‌ تبصره‌ به‌ قانون‌ استفاده‌ بعضي‌ از دستگاه‌ها از نماينده‌ حقوقي‌ در مراجع‌ قضايي‌ و معافيت‌ بنياد شهيد انقلاب‌ اسلامي‌ و كميته‌ امداد امام‌ خميني‌ (ره‌) از پرداخت‌ هزينه دادرسي مصوب 1374/3/7 1379/02/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 3403  
v  >341340339173172171170321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-