مشروح مذاكرات
عنوان دستور جلسه
از تاريخ
تا تاريخ
متن مشروح مذاكرات
نوع مشروح مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >2726258765321< صفحه 6 از 27 (269 مورد)
عنوان
تاريخ
دستور جلسه
متن
PDF
بيستمين جلسه شوراي نگهبان در سال 13931393/07/02اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران
نوزدهمين جلسه شوراي نگهبان در سال 13931393/06/19لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور
طرح الحاق سه بند به مواد (2) و (4) قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال
طرح اصلاح ماده (5) قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني
طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي
هفدهمين جلسه شوراي نگهبان در سال 13931393/05/29نطق پيش از دستور
لايحه تعيين حريم حفاظتي- امنيتي اماكن و تاسيسات كشور
طرح امكان‌سنجي انتقال مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركززدايي از تهران
طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت كشور
v  >2726258765321< صفحه 6 از 27 (269 مورد)
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-