مشروح مذاكرات
عنوان دستور جلسه
از تاريخ
تا تاريخ
متن مشروح مذاكرات
نوع مشروح مرتبط
در حال انجام كار ...
v  >2726259876321< صفحه 7 از 27 (266 مورد)
عنوان
تاريخ
دستور جلسه
متن
PDF
شانزدهمين جلسه شوراي نگهبان در سال 13931393/05/15طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور
اصلاح اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت
اصلاح اساسنامه سازمان فناوري اطلاعات ايران
پانزدهمين جلسه شوراي نگهبان در سال 13931393/05/01نطق پيش از دستور
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بيمه‌گران و اتكايي‌گران خطرهاي تجاري وغير تجاري در كشورهاي عضو سازمان تعاون اسلامي و مؤسسه تضمين اعتبارات صادراتي و سرمايه گذاري عربي و تصويب اساسنامه آن
لايحه تصويب قطعنامه‌هاي كنفرانس مورخ 2010 (1389) اعضاي كنوانسيون بين‌المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه‌ها و نگهباني دريانوردان (STCW)
اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه قشم
چهاردهمين جلسه شوراي نگهبان در سال 13931393/04/25نطق پيش از دستور
لايحه تصويب قطعنامه‌هاي كنفرانس مورخ 2010 (1389) اعضاي كنوانسيون بين‌المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه‌ها و نگهباني دريانوردان (STCW)
طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار
v  >2726259876321< صفحه 7 از 27 (266 مورد)
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-