مشروح مذاكرات
عنوان دستور جلسه
از تاريخ
تا تاريخ
متن مشروح مذاكرات
نوع مشروح مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >2726259876321< صفحه 7 از 27 (269 مورد)
عنوان
تاريخ
دستور جلسه
متن
PDF
شانزدهمين جلسه شوراي نگهبان در سال 13931393/05/15نطق پيش از دستور
لايحه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي
طرح الحاق سه بند به مواد (2) و (4) قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال
طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور
اصلاح اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت
اصلاح اساسنامه سازمان فناوري اطلاعات ايران
پانزدهمين جلسه شوراي نگهبان در سال 13931393/05/01نطق پيش از دستور
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بيمه‌گران و اتكايي‌گران خطرهاي تجاري وغير تجاري در كشورهاي عضو سازمان تعاون اسلامي و مؤسسه تضمين اعتبارات صادراتي و سرمايه گذاري عربي و تصويب اساسنامه آن
لايحه تصويب قطعنامه‌هاي كنفرانس مورخ 2010 (1389) اعضاي كنوانسيون بين‌المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه‌ها و نگهباني دريانوردان (STCW)
اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه قشم
v  >2726259876321< صفحه 7 از 27 (269 مورد)
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-