مشروح مذاكرات
عنوان دستور جلسه
از تاريخ
تا تاريخ
متن مشروح مذاكرات
نوع مشروح مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >1413128765321< صفحه 6 از 14 (269 مورد)
عنوان
تاريخ
دستور جلسه
متن
PDF
دوازدهمين جلسه شوراي نگهبان در سال 13931393/04/11نطق پيش از دستور
طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور
طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري
طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار
طرح اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسي
يازدهمين جلسه شوراي نگهبان در سال 13931393/04/04نطق پيش از دستور
لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه امنيت درياي خزر
لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
لايحه تعيين تعرفه‌هاي خدمات مركز توسعه تجارت الكترونيكي
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تحديد مسئوليت براي دعاوي دريايي
طرح اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت براي انعقاد قرارداد كارمعين با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار
طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي
اصلاحيه اساسنامه شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت (سهامي خاص)
اصلاحيه اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي (شركت مادرتخصصي)
اصلاح اساسنامه سازمان خصوصي سازي
اساسنامه شركت عمران شهر جديد هشتگرد
اساسنامه شركت عمران شهر جديد مهاجران (اميركبير)
اساسنامه شركت عمران شهر جديد مجلسي
اساسنامه شركت عمران شهر جديد گلبهار
اساسنامه شركت عمران شهر جديد فولادشهر
v  >1413128765321< صفحه 6 از 14 (269 مورد)
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-