نوع نظر شورا
v
موضوع
v
عنوان
دوره
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه ارسالي
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >548547546262261260259321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
گروه
طرح الحاق يك تبصره به ماده (9) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي 1383/02/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 3 و 4 قسمت (ج) بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تأمين اجتماعي 1383/02/07 نظر شورای نگهبان (ساير) استعلام ديوان عدالت اداري
طرح الحاق يك تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اصلاح قانون بودجه سال 1383 كل كشور 1383/01/29 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
ادعاي خلاف شرع بودن بند 13 مصوبه مورخ 1376/3/22 شوراى صنعت استان همدان 1383/01/26 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 8778/7113-201 مورخ 1382/2/21 سازمان امور مالياتي كشور 1383/01/26 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 مصوبه شماره 2402 مورخ 1382/4/25 ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز 1383/01/26 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
لايحه مقررات مالي، اداري و استخدامي وزارت جهاد كشاورزي 1383/01/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 9001/29 مورخ 1377/4/28 شهردارى تبريز 1383/01/20 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 ماده 4 آيين‏نامه اجرايى تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1381/12/2 قوه قضائيه 1383/01/20 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 2060 مورخ 1373/3/7 سازمان اوقاف و امور خيريه 1383/01/20 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
تعداد كل رديف : 5471   
v  >548547546262261260259321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-