عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >10610510485848382321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن بند 13 مصوبه مورخ 1376/3/22 شوراى صنعت استان همدان 1383/01/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 8778/7113-201 مورخ 1382/2/21 سازمان امور مالياتي كشور 1383/01/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 مصوبه شماره 2402 مورخ 1382/4/25 ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز 1383/01/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 9001/29 مورخ 1377/4/28 شهردارى تبريز 1383/01/20 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 ماده 4 آيين‏نامه اجرايى تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1381/12/2 قوه قضائيه 1383/01/20 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 2060 مورخ 1373/3/7 سازمان اوقاف و امور خيريه 1383/01/20 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 3 ماده 3 آيين‏نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمى و چگونگي انتخاب آنان مصوب 1377/5/22 هيأت وزيران 1383/01/20 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبات جلسات شماره 472، 474 و 513 مورخ 1381/12/20 شورايعالى انقلاب فرهنگى 1383/01/20 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (ز) ماده 1/16 آيين‏نامه استخدامى سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 1382/08/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 ماده 169 آيين‏نامه اجرايى سازمان زندان‌ها 1382/08/24 عدم مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 1057  
v  >10610510485848382321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-