عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر مجمع مشورتي حقوقي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >1231221217654321< صفحه 2 از 123 (1225 مورد)
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
متن
PDF
گزارش مربوط به سي و هفتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13981398/08/28لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مؤسسه بين‌المللي تحليل سامانه‌هاي كاربردي
لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
طرح استفساريه بند (2) ماده (2) قانون ماليات‌هاي مستقيم
گزارش مربوط به سي و پنجمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13981398/07/30لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان
لايحه كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غير دولتي
لايحه پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان
طرح تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش
طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن
طرح استفساريه بند (ه‍) تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 كل كشور
v  >1231221217654321< صفحه 2 از 123 (1225 مورد)
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-