عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر مجمع مشورتي حقوقي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
v  >1061051048765321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
متن
PDF
Word
گزارش مربوط به سي و سومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/09/02لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور
گزارش مربوط به سي و سومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/09/02طرح الحاق دو تبصره به ماده (617) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم-تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)
گزارش مربوط به بيست و هشتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/06/23لايحه تصويب اصلاحات ضمايم كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتي‌ها 1373 (مارپل 1973/78) - مصوب 1380 - و الحاقات و اصلاحات بعدي آن (موضوع قطعنامه‌هاي شماره (66)246، (66)247، (67)256، (67)257، (67)258، (68)266، (28)1070 الف)
گزارش مربوط به بيست و هشتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/06/23لايحه تصويب مقررات بين‌المللي جلوگيري از تصادم در دريا
گزارش مربوط به بيست و هشتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/06/23لايحه موافقتنامه حمل و نقل بين المللي مسافر و كالا از طريق جاده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان
گزارش مربوط به بيست و هشتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/06/23لايحه تصويب اصلاحات مقررات بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا
گزارش مربوط به بيست و هشتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/06/23طرح انتزاع كميته ملي پارالمپيك از كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران
گزارش مربوط به بيست و هشتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/06/23لايحه موفقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان در زمينه ساخت و بهره برداري از نيروگاههاي برق آبي مارازاد و اردوباد
گزارش مربوط به بيست و هشتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/06/23لايحه موافقتنامه دوجانبه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمبابوه
گزارش مربوط به بيست و هفتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/06/16لايحه الحاق سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي مسلح (اتكا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي
 تعداد كل رديف : 1055    
v  >1061051048765321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1396 نسخه 2-1-1 )
-