عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر مجمع مشورتي حقوقي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >125124123117116115114321< صفحه 115 از 125 (1243 مورد)
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
متن
PDF
گزارش مربوط به بيست و پنجمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13821382/11/06لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بحرين
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اسپانيا
گزارش مربوط به بيست و چهارمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13821382/10/29لايحه تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
لايحه تأسيس و نحوه اداره كتابخانه‌هاي عمومي كشور
طرح جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي
طرح تغيير حوزه انتخابيه داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي
طرح اصلاح قانون تعاوني‌نمودن توليد و يكپارچه‌شدن اراضي در حوزه عمل شركت‌هاي تعاوني روستايي
طرح استفساريه بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 كل كشور
گزارش مربوط به بيستمين و سومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13821382/10/15لايحه مجازات جرايم نيروهاي مسلح
v  >125124123117116115114321< صفحه 115 از 125 (1243 مورد)
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-