عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر مجمع مشورتي فقهي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >67666563626160321< صفحه 61 از 67 (1336 مورد)
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
متن
PDF
گزارش سيصد و بيست و پنجمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/06/11لايحه موافقتنامه فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي افغانستان
لايحه موافقتنامه فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گينه كوناكري
لايحه اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن
گزارش سيصد و بيست و چهارمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/05/30لايحه موافقتنامه تجاري اكو (اكوتا)
گزارش سيصد و بيست و سومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/05/23لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي سوئد
لايحه پروتكل اصلاحي موافقتنامه همكاري قضايي در زمينه‌هاي حقوقي، بازرگاني، كيفري، احوال شخصيه، استرداد مجرمان و انتقال محكومان به زندان و تصفيه تركه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه
گزارش سيصد و بيست و دومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/05/17لايحه موافقتنامه دو جانبه در مورد كمك متقابل اداري براي اجراي صحيح قانون گمركي و براي جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان
لايحه موافقتنامه اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمبابوه
گزارش سيصد و بيست و يكمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/05/09لايحه موافقتنامه كمك و همكاري دو جانبه در مسائل گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت افغانستان
لايحه انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
گزارش سيصد و بيستمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/05/02اساسنامه سازمان ارتباطات زيرساخت
گزارش سيصد و هفدهمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/04/24لايحه تجارت
گزارش سيصد و نوزدهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/04/24طرح رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي
گزارش سيصد و هجدهمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/04/19لايحه تجارت
گزارش سيصد و شانزدهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/04/04طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌نمايند
گزارش سيصد و پانزدهمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/03/29لايحه الحاق به كنوانسيون حفاظت از گونه‌هاي مهاجر وحشي
گزارش سيصد و سيزدهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/03/13طرح پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور
گزارش سيصد و نهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/02/16لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنتي عمان
طرح تجميع انتخابات دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي با دوره دهم رياست جمهوري
گزارش سيصد و هشتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/02/11طرح رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي
v  >67666563626160321< صفحه 61 از 67 (1336 مورد)
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-