عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر مجمع مشورتي فقهي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >6968677654321< صفحه 1 از 69 (1377 مورد)
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
متن
PDF
گزارش هزار و سيصد و شانزدهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13991399/02/31لايحه حمايت قضائي و بيمه‌اي از مأموران يگان حفاظت محيط زيست و جنگل‌باني
لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان
طرح كاهش مجازات حبس تعزيري
طرح الحاق يك تبصره به ماده (5) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي
گزارش هزار و سيصد و دوازدهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13991399/02/23لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان
طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي
گزارش هزار و سيصد و يازدهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13991399/02/21لايحه ايجاد مناطق آزاد تجاري - صنعتي سرخس - دوغارون و مازندران
گزارش هزار و سيصد و دهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13991399/02/21لايحه اصلاح ماده (1) قانون پولي و بانكي كشور
طرح استفساريه قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي مصوب 1397/6/13
طرح استفساريه تبصره بند (الف) ماده (103) قانون مديريت خدمات كشوري
گزارش هزار و سيصد و هفتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13991399/02/16اصلاح اساسنامه صندوق اشتغال و كارآفريني ايثارگران
گزارش هزار و سيصد و هشتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13991399/02/16اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران
گزارش هزار و سيصد و چهارمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13991399/02/14اساسنامه شركت حمل و نقل ريلي مسافري حومه‌اي-سهامي خاص
گزارش هزار و دويست و نود و چهارمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13981398/11/15لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها
گزارش هزار و دويست و نود و پنجمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13981398/11/15لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها
گزارش هزار و دويست و نودمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13981398/11/01اساسنامه سازمان هواپيمايي كشوري
گزارش هزار و دويست و هشتاد و چهارمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13981398/10/03ادعاي خلاف شرع بودن نامه‌هاي شماره 60/163232 مورخ 1397/06/20 و 60/177120 - 1397/07/06 معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت
گزارش هزار و دويست و هشتاد و سومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13981398/09/25ادعاي خلاف شرع بودن كل تصويب‌نامه شماره 95200/ت 55074ه‍ - 1397/07/18 هيئت وزيران،‌ موضوع آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون هواي پاك
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 11 مصوبه شماره 15049-2471-160 مورخ 1397/05/30 شوراي اسلامي شهر تهران
گزارش هزار و دويست و هشتاد و دومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13981398/09/25ادعاي خلاف شرع بودن بند 7 ماده 1 و بند 2 ماده 7 و مواد 20 و 17 از ضوابط تأسيس و بهره‌برداري شركت‌هاي حمل و نقل عمومي مسافر داخلي
v  >6968677654321< صفحه 1 از 69 (1377 مورد)
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-