عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر استدلالي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >53525147464544321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
متن
PDF
طرح بيمه‌هاي اجتماعي قاليبافان، ‌بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار (كددار)1387/12/26
لايحه اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 13721387/12/26
لايحه ارتقاء بهره‌وري كاركنان باليني نظام سلامت1387/12/26
لايحه بودجه سال 1388 كل كشور1387/12/25
طرح اصلاح ماده (5) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران1387/12/14
طرح بيمه كارگزاران مخابرات روستايي1387/12/14
لايحه جرائم رايانه‌اي1387/12/14
طرح اصلاح ماده (20 مكرر) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها1387/12/14
طرح نظارت شرعي بر ذبح و صيد1387/11/30
لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1387 كل كشور1387/11/30
تعداد كل رديف : 525   
v  >53525147464544321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-