عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر استدلالي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >27262524232221321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
متن
PDF
طرح بيمه‌هاي اجتماعي قاليبافان، ‌بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار (كددار)1387/12/26
لايحه اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 13721387/12/26
لايحه ارتقاء بهره‌وري كاركنان باليني نظام سلامت1387/12/26
لايحه بودجه سال 1388 كل كشور1387/12/25
طرح اصلاح ماده (5) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران1387/12/14
طرح بيمه كارگزاران مخابرات روستايي1387/12/14
لايحه جرائم رايانه‌اي1387/12/14
طرح اصلاح ماده (20 مكرر) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها1387/12/14
طرح نظارت شرعي بر ذبح و صيد1387/11/30
لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1387 كل كشور1387/11/30
طرح ايجاد رديف مستقل به منظور واريز منابع مالي صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني بيمه مركزي ايران1387/11/30
لايحه موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري مردمي بنگلادش1387/11/16
طرح الزام دولت به پيگيري حقوق جانبازان و قربانيان جنگ شيميايي عليه جمهوري اسلامي ايران1387/11/16
لايحه الحاق دو بند به ماده (7) قانون مقررات انتظامي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي1387/11/16
اساسنامه شركت فناوري اطلاعات ايران1387/11/09
لايحه اصلاح ماده (16) قانون امور گمركي مصوب 1350 و ماده (295) آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي1387/11/09
لايحه اصلاح تبصره (1) ماده (47) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 13801387/11/09
لايحه اصلاح قانون بيمه محصولات كشاورزي مصوب 13621387/11/02
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه كنترل بيماري‌هاي مشترك انسان و دام مديترانه1387/11/02
لايحه اصلاح قانون حمايت از طرح بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده پيرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) مصوب 13841387/11/02
تعداد كل رديف : 525   
v  >27262524232221321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-