عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر استدلالي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >31302915141312321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
متن
PDF
اساسنامه شركت توليد نيروي برق شازند1394/02/10
طرح اصلاح ماده (29) و الحاق يك تبصره به ماده (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي1394/02/09
طرح نحوه پيگيري تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي1394/02/09
قانون الحاق يك تبصره به ماده (41) قانون پولي و بانكي كشور1394/02/09
طرح استفساريه قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش1394/02/09
لايحه يادداشت تفاهم بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در مورد استفاده از دروازه‌هاي مرزي زميني «رازي» و «كاپي كوي» و تشريفات (پروتكل) اصلاحي آن1394/02/09
اساسنامه شركت توليد نيروي برق شاهرود1394/02/08
اساسنامه شركت توليد نيروي برق يزد1394/02/07
اساسنامه شركت توليد نيروي برق اصفهان1394/02/06
اساسنامه شركت توليد نيروي برق آذربايجان1394/02/05
اساسنامه شركت توليد نيروي برق بندرعباس1394/02/03
اساسنامه شركت توليد نيروي برق تهران1394/02/01
لايحه اصلاح قانون ماليات‏هاي مستقيم1394/01/26
طرح اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسي1394/01/19
اصلاح اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)1394/01/19
اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم1394/01/19
طرح نحوه محاسبه و اعمال تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال 13921394/01/19
طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور1394/01/18
طرح استفساريه تبصره ماده (77) قانون تأمين اجتماعي1394/01/18
طرح اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت براي انعقاد قرارداد كارمعين با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار1394/01/18
تعداد كل رديف : 611   
v  >31302915141312321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-