نوع نظر شورا
v
موضوع
v
عنوان
دوره
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه ارسالي
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
v  >493492491485484483482321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
گروه
لايحه بازسازي نيروي انساني وزارتخانه ها و موسسات دولتي ووابسته به دولت 1360/07/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
استعلام در خصوص نحوه پاسخ به درخواست ارائه سوابق نمايندگان مجلس شوراي اسلامي (استعلام مركز اسناد) 1360/06/28 نظر شورای نگهبان (مغايرت با قانون اساسي) استعلام اشخاص
استعلام در خصوص نحوه پاسخ به درخواست ارائه سوابق داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي (استعلام مركز اسناد) 1360/06/28 نظر شورای نگهبان (ساير) استعلام اشخاص
استفساريه در خصوص اصل بيست و دوم قانون اساسي 1360/06/28 نظر شورای نگهبان (تفسيري) استفساريه
لايحه در خصوص ترخيص و معافيت از پرداخت حقوق گمركي، سود بازرگاني و عوارض و هزينه هاي گمركي هدايايي كا از جانب اشخاص ، جمعيت ها و موسسات خيريه براي كمك به مردم جنگ زده و آسيب ديده از كشورهاي خارج تاكنون وارد ايران شده يا خواهد شد 1360/06/20 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح رسيدگي به پرونده‌هاي كسري جمعداري 1360/06/15 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح قانوني فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده 1360/06/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه راجع به اصلاح لايحه قانوني تعيين حدود مسئوليت شركت هواپيمايي ملي ايران در پروازهاي داخل كشور 1360/06/15 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح آيين‌نامه استخدامي كاركنان مجلس شوراي اسلامي 1360/06/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
استفساريه در خصوص اصول يكصد و سي‌ام و يكصد و سي و يكم قانون اساسي‌ 1360/06/09 نظر شورای نگهبان (تفسيري) استفساريه
تعداد كل رديف : 4929   
v  >493492491485484483482321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1397 نسخه 1-2-1 )
-