عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر مجمع مشورتي فقهي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >133132131122121120119321< صفحه 120 از 133 (1322 مورد)
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
متن
PDF
گزارش سيصد و بيست و سومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/05/23لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي سوئد
لايحه پروتكل اصلاحي موافقتنامه همكاري قضايي در زمينه‌هاي حقوقي، بازرگاني، كيفري، احوال شخصيه، استرداد مجرمان و انتقال محكومان به زندان و تصفيه تركه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه
گزارش سيصد و بيست و دومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/05/17لايحه موافقتنامه دو جانبه در مورد كمك متقابل اداري براي اجراي صحيح قانون گمركي و براي جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان
لايحه موافقتنامه اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمبابوه
گزارش سيصد و بيست و يكمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/05/09لايحه موافقتنامه كمك و همكاري دو جانبه در مسائل گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت افغانستان
لايحه انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
گزارش سيصد و بيستمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/05/02اساسنامه سازمان ارتباطات زيرساخت
گزارش سيصد و هفدهمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/04/24لايحه تجارت
گزارش سيصد و نوزدهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/04/24طرح رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي
گزارش سيصد و هجدهمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/04/19لايحه تجارت
v  >133132131122121120119321< صفحه 120 از 133 (1322 مورد)
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-